Aan de slag met de omgevingsvisie

26 september 2018

Wist u dat gemeenten aan de slag gaan met het maken van een omgevingsvisie? Dit is een belangrijk instrument, want dit gaat over de natuurlijke en gebouwde omgeving en kan bijdragen aan een toegankelijke leefomgeving. Nu is het moment om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid een plek krijgt in de gemeentelijke omgevingsvisie. 

Lees in het informatieblad van Iederin hoe u dat kunt doen

Wij brengen bij dit thema ook onze eigen informatiebrief van de Koepel uit de ladekast oncer de aandacht: Omgevingswet en Omgevingsvisie De relatie tussen de omgevingswet en het sociaal domein.