Aanbod informatiebijeenkomst VN-verdrag wonen

16 juli 2018

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag handicap en dit inzetten om goed wonen voor iedereen te kunnen realiseren? Organiseer dan in het najaar een informatiebijeenkomst voor de regionale belangenbehartigers van mensen met een beperking of een psychische kwetsbaarheid, of voor de adviesraden sociaal domein of huurderscommissies in jullie regio. Mind kan u hierbij faciliteren. Meer weten? Neem dan z.s.m. contact op met Christien.vanderHoeven@wijzijnmind.nl of Greetje.Senhorst@wijzijnmind.nl