Adviesraad Sociaal Domein Rheden-Rozendaal opgestapt

18 december 2017

Alle tien leden van de Adviesraad Sociaal Domein Rheden-Rozendaal hebben met onmiddellijke ingang hun functie neergelegd. De adviesraad voelt 'van de zijde van de gemeenten geen basis van vertrouwen', schrijven voorzitter Eduard Mesritz en secretaris Joke van Galen in een brief aan de colleges van beide gemeenten.
Aanleiding is een kritisch (nog niet openbaar gemaakt) rapport dat het bureau Movisie heeft gemaakt. De raad slaagt er volgens dat onderzoek niet goed in aan de gemeenten over te brengen wat er leeft onder langdurig zieken, ouderen, werklozen of jeugdigen die jeugdzorg nodig hebben. Dit zijn taken die alle gemeenten in 2015 op hun bordje hebben gekregen. Lees meer.