AdviesWijzer Regionalisering

Zoals u van ons bent gewend, ondersteunen we Adviesraden met informatie over thema’s die actueel zijn of in de nabije toekomst om aandacht vragen. In 2018 doen we dit onder andere met een nieuwe serie: De AdviesWijzers. Compacte en praktische wijzers, waarin we u op maximaal 1 A4 informatie geven over actuele thema’s en over manieren die kunnen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe lokale democratie. Een lokale democratie waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners vanuit hun perspectief al in het begin van de processen actief zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. We zullen dit jaar een hele reeks AdviesWijzers uitbrengen die u terug vindt op onze website, maar ook heel gemakkelijk te printen zijn om te delen met collega raadsleden, uw achterban, de gemeente of andere geïnteresseerden. 

AdviesWijzer 2: Regionalisering

Via deze link vindt u onze tweede AdviesWijzer, over Regionalisering. Veel adviesraden stellen ons vragen over samenwerkingsverbanden van gemeenten en regionaal opgesteld beleid. In 2014 hebben wij als Koepel de Leidraad “hoe bepaalt u uw strategie in de regio” opgesteld. Dit document kreeg onlangs een update. I.v.m. de komende gemeenteraadsverkiezingen en de coalitieonderhandelingen is regionalisering een belangrijk punt om onder de aandacht te brengen. Dat onze tweede AdviesWijzer over regionalisering moest gaan stond voor mij vast. Want hoe kun je als adviesraad het beste invloed uitoefenen als beleidsvorming zich ook op regionaal niveau afspeelt? Heeft u reacties, tips of vragen n.a.v. deze AdviesWijzer? Bent u als adviesraad onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband of overleg? Wat is de status van dit verband? Graag willen wij als Koepel beter zicht krijgen op de situatie in het land m.b.t. regionaal samenwerken en stellen wij uw informatie op prijs. We horen het graag van u: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl Veel leesplezier en vooral veel inspiratie! Betty Stam, beleidsadviseur Sociaal Domein Koepel ASD Lees ook onze eerste Advieswijzer, over Design Thinking. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam