Bijeenkomst voor gemeenten over jongerenbetrokkenheid: hoe doe je dat?

27 januari 2018

Naar aanleiding van een inventarisatie onder gemeenten in de regio Utrecht, organiseert MOVISIE donderdagmiddag 15 februari een bijeenkomst voor gemeenten die meer willen maken van cliëntenparticipatie jongeren en de ervaringen van jongeren willen betrekken bij de beleidsontwikkeling. Gemeenten geven aan hier meer mee te willen, maar niet goed weten hoe. We gebruiken allerlei kanalen om ruchtbaarheid te geven aan deze bijeenkomst.

De bijeenkomst is primair voor gemeenten, maar zij kunnen in duo’s komen met hun jongerenorganisatie of adviesraad. Dus het kan interessant zijn voor adviesraden om hun gemeente-ambtenaar te activeren en samen te gaan. Lees meer.