Blog: Hoe krijg je jongeren in de adviesraad?

27 september 2017

Als adviesraad kun je je de vraag stellen: zitten wel de juiste mensen aan tafel? Als het over jeugd gaat, moeten zij dan niet aan tafel zitten? De jeugd is nu niet of nagenoeg niet vertegenwoordigd in de adviesraden Sociaal Domein. Logische vervolgvraag is dan: hoe krijgen we jongeren in onze adviesraad. Het antwoord is vrij simpel: Niet!! (…) Maar wat dan? Hoe krijg je toch de juiste input en kun je de stem van de jongeren meenemen in je advies? Lees hier de blog van Cyril Laugs (CliC Limburg)