Burgerparticipatie: een nieuwe start in Achtkarspelen

Zowel de Wmo als de Participatiewet geven aan dat de burger cq. gebruiker het recht heeft mee te denken over het gemeentelijk beleid. De vorm is daarbij echter vrijgelaten. Op dit moment hebben alle Friese gemeenten een Wmo-raad, een Cliëntenraad Werk & Inkomen en/of een brede Raad Sociaal Domein. Oude werkvormen, nog geen nieuwe jasjes. In Achtkarspelen is gestart met een project met als doel te komen tot een werkwijze waarbij een probleem zoals dat ervaren wordt door de achterban, onderzocht wordt en leidt tot een beleidsadvies aan de gemeente. Lees hier meer.
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam