Coalitie voor Inclusie: OPROEP: Best practices inclusieve samenleving

24 augustus 2018

Overal in het land werken professionals en VN-Ambassadeurs aan een steeds meer inclusieve samenleving. Allemaal dromen we van die samenleving waarin iedereen beperkt of niet, gezond of (chronisch) ziek, van elke huidskleur, van elke seksuele geaardheid, jong en oud, met elke levensovertuiging onvoorwaardelijk mee kan doen. De beweging komt op gang. Mooie voorbeelden zijn ‘Meest Toegankelijke Gemeente’ en het Koplopersprogramma van de VNG’. Ook op lokaal niveau wordt er veel gedaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het initiatief Inclusieve Speeltuinen in Zeeland.

De Coalitie voor Inclusie is op zoek naar meer ‘best practices’. Ze zetten ze graag in de schijnwerpers in hun nieuwsbrief en op de website. Zo kunnen we elkaar inspireren, van elkaar leren, samenwerken en samen leven.
Deel uw ‘best practices’ met hen via info@coalitievoorinclusie.nl.