Concept-handreiking cliëntondersteuning Wmo gereed

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk onderdeel van de Wmo. De definitie van cliëntondersteuning en de wettelijke kaders bieden veel ruimte om hier als gemeente zelf invulling aan te geven. Uit onderzoek blijkt dat onder medewerkers van gemeenten behoefte bestaat aan praktische handvatten om het beleid en de uitvoering vorm te geven. De VNG en Movisie ontwikkelden daarom een Handreiking Clientondersteuning. Dit is de concept-versie. Lees hier meer.