Conferentie: Adviesraden Sociaal Domein: luis, aanjager of vormgever?

Save the Date: 6 april Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet overal zonder slag of stoot. Maar de vormgeving van het lokale sociale domein kan niet zonder. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Eropaf! en Movisie organiseren daarom op vrijdagmiddag 6 april een conferentie. Waar staan de adviesraden? Wat zijn de knelpunten, en hoe komen we vooruit?

Programma 

12.00 – 13.00 uur: welkom en een broodje 13.00 – 14.00 plenair programma met inspirerende presentaties van: Bert Holman, voorzitter van de Koepel Adviesraden, over het perspectief van de adviesraden; Boudewijn Steur, programmamanager Versterking Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken; Prof. Margo Trappenburg (Universiteit Utrecht) over hoe adviesraden kunnen helpen vormgeven aan de lokale verzorgingsstaat. 14.00 – 15.30 uur: In zes ‘Adviesrondes’ (workshops) zoekt u in de middag samen met de inleider naar antwoord op actuele vragen van adviesraden.
  1. Levende netwerken, de basis van iedere adviesraad

Uit onderzoek blijkt dat adviesraden steeds vaker ongevraagde adviezen geven. Ze wachten niet af, maar agenderen zelf onderwerpen die vanuit inwonersperspectief belangrijk zijn. Dat betekent wel dat elk lid van de adviesraad moet weten wat er leeft onder de inwoners. Netwerken met inwoners en maatschappelijke organisaties zijn hierbij van levensbelang. Welke netwerken doen ertoe? Hoe bouw en onderhoud je als adviesraad zulke netwerken? Welke vragen kun je stellen om signalen naar boven te halen voor het adviesraadswerk? Inleider: Petra van der Horst, directeur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
  1. Omgekeerd denken: het effect voorop bij maatwerk

Doen wat de burger in het Sociaal Domein nodig heeft lijkt vanzelfsprekend, maar is het helaas vaak niet. Regels zitten vaak in de weg. Stimulansz introduceerde voor gemeenten en uitvoerders De Omgekeerde Toets, die het beoogde effect voor de burger centraal stelt en daarna de regels juridisch correct toepast. Een werkwijze waarmee ook adviesraden hun gemeente kunnen stimuleren om volgens ‘de bedoeling’ en klantvriendelijk te werken. In deze workshop geven we adviesraden inzicht in de methode van De Omgekeerde Toets en handvatten om met de gemeente in gesprek te gaan over ècht maatwerk. Inleider: Karin van Nuland van Stimulansz.
  1. Diversiteit bij het advieswerk

Veel adviesraden lijden onder een gebrek aan representativiteit. Namens wie spreken ze? Op diverse plekken zijn het ‘usual suspects’, vooral gepensioneerde of nog werkzame veelal hoger opgeleide professionals met een achtergrond in welzijn, zorg of openbaar bestuur. Ervaringskennis of deskundigheid zijn vaak wel in enige vorm aanwezig maar een brede afspiegeling van de bevolking zijn deze raden niet. Hoe kan het anders? Hoe vernieuw je burgerbetrokkenheid? Hoe krijg je meer en meer diverse groepen inwoners bij de raad? En hoe verbetert dat het beleid en de dienstverlening? Inleider: Karin Sok van Movisie.
  1. Een doorlopende dialoog

Cliënten- en adviesraden zijn vaak deel van een rituele dans in gemeenten. Maar het kan ook anders, laat een pilot van de Vrije Universiteit zien. Kern van de aanpak is de doorlopende dialoog tussen beide geledingen. Koppels of teams worden gevormd van gemeentelijke medewerkers en leden van een cliëntenraad om de dialoog op bestuurs- en managementniveau over een onderwerp voor te bereiden. De dialoog wordt niet gevoed door beleidsstukken, maar door individuele ervaringen van cliënten. Inleider: Hans Bosselaar, Vrije Universiteit
  1. Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn een must voor adviesraden. Maar hoe organiseer je dat? Daar moet je goed over nadenken, want veel ervaringsdeskundigen kunnen heel goed hun verhaal vertellen, maar zijn weer minder bedreven in het maandelijks vergaderen en het schrijven van adviezen. Of ze hebben daar geen zin in. Hoe organiseer je nou dat hun belevingswereld, hun ervaringen een plek krijgen in het adviestraject? Inleider: ervaringsdeskundige Edo Paardekoper.
  1. Participatie 3.0

De bestaande structuren van burgerparticipatie kennen tekortkomingen. De deelnemers zijn meestal 60-plus; vergadertijgers; man; met weinig binding met jongeren, allochtonen, of mensen met psychische problemen; en teveel denkend en werkend vanuit de systeemwereld. Hoe laat je nieuwe groepen burgers participeren? Over eigentijdse vormen als regionale themabijeenkomsten met vakbond, ondernemers, onderwijs, gemeenten en instellingen. Inleider: Joke Stoffelen, adviseur en projectleider bij Zorgbelang Gelderland en Utrecht. 15.30 uur Pauze en ervaringen uitwisselen 16.00 uur Panelgesprek met adviesraadsleden: hoe maak je verschil?

Datum en locatie

We hopen van harte dat u erbij bent op vrijdag 6 april van 12.00 - 17.00 uur. We zijn te gast bij de WMO-adviesraad Stichtse Vecht, Kerkcentrum de Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssen-broek.

Voor wie?

Voor leden van adviesraden, maar ook voor lokale politici, adviseurs, beleidsmakers en iedereen die betrokken is bij het sociale domein.

Kosten

Deelname aan deze conferentie kost € 25,-. U ontvangt tevens een gratis exemplaar van het themanummer van het Tijdschrift Sociale Vraagstukken over de adviesraden (ter waarde van € 15,-).

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor deze conferentie.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Events Koepel ASD Als Koepel zijn we druk in gesprek met verschillende samenwerkingspartners om dit jaar meer conferenties en workshops te organiseren voor adviesraden en andere partijen binnen het sociale domein. Er is zoveel kennis er ervaring om te delen en elkaar ontmoeten en inspireren tijdens events draagt hier aan bij. Houd onze website en nieuwsbrief dus goed in de gaten voor conferenties en workshops in heel Nederland.

Lid worden Koepel ASD

Als lid van de Koepel ASD profiteert u van veel voordelen. Voor veel van de bijeenkomsten en workshops die we dit jaar gaan aanbieden geldt voor leden bijvoorbeeld een gereduceerd tarief. Interesse om lid te worden? Op deze pagina vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.  
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam