De juridische ondersteuning van de Koepel wordt in 2018 uitgebreid tot het gehele sociaal domein

17 december 2017

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein werken wij al enkele jaren samen met een deskundig partner, de Stichting Stimulansz. Dit is een brede ondersteuningsorganisatie die gemeenten en organisaties ondersteunt bij de uitvoering van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Als abonnee kunnen wij als Koepel gebruik maken van de juridische kennisbanken van Inzicht sociaal domein en van de expertise van de deskundigen en de helpdesk van Stimulansz. Bent u lid van de Koepel? Zo ja, u kunt kosteloos bij ons terecht met juridische vragen over onderwerpen die het brede sociaal domein betreffen. 

U kunt uw vraag alleen via de Koepel ASD stellen en NIET rechtstreeks aan Stimulansz.

De Koepel stelt o.a. de nieuwsbrieven van Stimulansz beschikbaar voor de leden op het afgeschermde gedeelte van de website

Lees hier meer over het aanbod