Een begrijpelijke verordening

24 augustus 2018

Een verordening in begrijpelijke taal? Wordt er in uw gemeente aandacht aan besteed? Is dit een punt van aandacht van uw Adviesraad in de gesprekken met de gemeente?

Er is de laatste tijd veel aandacht voor begrijpelijke overheidscommunicatie. Of liever gezegd, voor het feit dat overheidscommunicatie voor veel mensen onbegrijpelijk is. Het gaat dan over brieven, formulieren en websites, die van de gemeente bijvoorbeeld. Annemieke Wildenburg schreef er een interessante blog over: “Een begrijpelijke verordening schrijf je zo!”