Er ligt een belangrijke taak voor cliëntenraden, Adviesraden (Wmo) en Participatiewet.

Zij kunnen gemeenten bevragen over het plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Check: Hoe ver is uw gemeente. Zorg dat u nog inspraak kunt hebben in het plan en dring erop aan dat de uitvoering van het plan goed wordt gemonitord. Claim ook daarbij betrokkenheid. En doe het niet alleen: zoek de cliëntenraden bij onder meer de Maatschappelijke Opvang, bij de ggz en verslavingszorg in uw gemeente op. Daar zit ervaringsdeskundigheid. Heeft u hierbij hulp nodig? Het Landelijk Platform GGz heeft een checklist gemaakt met uitleg over wie u kunt betrekken in uw regio. Klik hier voor de lijst. Verder informatie treft u op onderstaande links.