Factsheet jongeren 16-27

18 december 2017

In deze factsheet leest u meer over wie die jongeren in kwetsbare posities zijn en tegen welke problemen zij aanlopen. Wat brengt hen in een kwetsbare positie? Om hoeveel jongeren gaat het? En wat maakt deze problematiek nu zo actueel? Doorlopende ondersteuning van kwetsbare jongeren: dat pakken Rijk, gemeenten, NJi, Movisie, Divosa en VNG samen op. In het traject Aanpak 16-27 bundelen we onze krachten. De term 16-27 staat voor de levensfase waarin soms extra hulp nodig is. Lees meer.