Feedback vanuit ledenraadpleging Koepel 2018

In september organiseerden wij ledenraadplegingen, om zodoende de wensen en verwachtingen van onze leden ten aanzien van onze dienstverlening nog beter in beeld te krijgen. Hierbij delen we graag welke thema’s, wensen en uitdagingen er ter sprake zijn gekomen.

Met onze leden voerden we animerende gesprekken over o.a.:

  • Tussen leden onderling is er grote diversiteit in het functioneren van de adviesraad;
  • Ook bestaan er grote verschillen als het gaat om de relatie met de gemeente(raad);
  • Net als wanneer het gaat om de wijze van adviseren.
  • Alle deelnemers zien de noodzaak van het actief raadpleging van hun netwerk; cliënten en belangengroepen.
  • Er vindt verjonging plaats binnen de adviesraden; onder meer door maatschappelijk, sociaal actieve inwoners te benaderen voor het adviesraadswerk.

Uitdagingen waar we met elkaar over gesproken hebben:

  • Hoe werf je nieuwe adviesraadsleden?
  • Het is zinvol om beleid al ‘aan de voorkant’ te beïnvloedden, omdat daar veel effect te behalen is. Anticiperen blijkt effectiever dan reageren.
  • Lokale en regionale samenwerking: Hoe trekken we als adviesraden regionaal samen op? Hoe geven we di als adviesraden vorm? Wat werkt? Waar zijn de grenzen aan de regionale samenwerken?
  • Adviesraden geven aan dat ze behoefte hebben om ervaringen, inzichten en kennis te delen in de eigen provincie.

Wensen en verwachtingen delen?

Bent u lid van de Koepel en wilt u zelf uw wensen en verwachtingen delen? Schroom dan niet om ons een mail te sturen: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam