Formeel en informeel in het sociale domein zijn als yin en yang