Gemeente Berkelland: Beleidskader voor het Sociaal Domein

02 april 2018

De afgelopen tijd is in de gemeente Berkelland met inwoners en professionals gewerkt aan een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Aan de hand van gezamenlijke bepaalde thema’s Werken vanuit de bedoeling, Meedoen, Veilig thuis en in de buurt, Armoede, Gezonde leefstijl en Mantelzorg zijn uitdagingen en ambities voor de komende jaren geformuleerd. Het nieuwe beleidskader is een volgende stap om met elkaar te werken aan wat écht nodig is binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Meer lezen >>>