Gemeenteraad blijft worstelen met ‘3D’

18 december 2017

Gemeenteraden worstelen nog volop met de gedecentraliseerde taken jeugd, zorg en werk en inkomen. Onder meer tijd, kennis en vaardigheden spelen raadsleden parten. Er moet een einde komen aan de overkill aan niet-relevante informatie vanuit het college en ambtelijk apparaat. De Tweede Kamer gaat - waarschijnlijk in februari 2018 - een hoorzitting houden over de positie, en met name het tijdgebrek, van raadsleden. Lees meer.