Het programma Aandacht voor Iedereen (Avi) stopt eind van dit jaar. De Avi partners gaan met VWS in gesprek.

De Avi partners gaan met VWS in gesprek om samen te onderzoeken hoe we met elkaar de mooie resultaten van AVI kunnen voortzetten. Vanaf het allereerste begin in 2012 zijn wij als Koepel Adviesraden Sociaal Domein als één van de initiatiefnemers en partners actief betrokken geweest bij het programma Aandacht voor iedereen. Het programma is destijds opgezet om organisaties, burgers en cliënten te informeren over de veranderingen in het sociaal domein. In Avi II (2015-2017) is de nadruk komen te liggen op het versterken van burger- en cliëntenparticipatie en op de thema’s die spelen in het brede sociaal domein. Onze leden, de adviesraden sociaal domein, hebben de afgelopen jaren tot hun grote tevredenheid volop gebruik gemaakt van de diensten en ondersteuning van Avi op het gebied van kennis en informatie, netwerkvorming en versterking van het lokale en regionale speelveld. Vooral de kennisproducten van Avi in de vorm van kennisdossiers en handreikingen zijn in veel gevallen mede tot stand gekomen met input vanuit de Koepel ASD. Het programma stopt per 31 december aanstaande en hiermee stopt ook de ondersteuning en dienstverlening vanuit Avi. In praktijk blijkt dat ondersteuning zoals deze de afgelopen jaren door Avi is gegeven, absoluut noodzakelijk blijft om de effecten van de transitie ‘handen & voeten’ te geven en om de werkelijke transformatie tot stand te laten komen. Onze voorzitter Bert Holman maakt zich daarom samen met de directeur van Zorgbelang Nederland bij VWS hard voor een nieuw ondersteuningsprogramma. De gesprekken lopen al een tijdje. VWS begrijpt het verzoek en denkt er op dit moment serieus over na. Door de aanloop van het nieuwe kabinet zal een antwoord nog wel even op zich laten wachten. Daarbij leeft bij VWS de vraag welke verantwoordelijkheid zij nog heeft nu door de decentralisaties de verantwoordelijkheden bij de gemeenten liggen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang in deze. Lees hier de evaluatie van de bijdrage van het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ aan de ontwikkeling van collectieve burger- en cliëntenparticipatie (Utrecht, november 2017).
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam