Hoe staat uw gemeente er voor?

Elke gemeente is verplicht de data van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo openbaar te publiceren via de website www.waarstaatjegemeente.nl Alle resultaten moeten op 25 november gepubliceerd zijn. Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.  Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet. Kijk eens naar uw eigen gemeente www.waarstaatjegemeente.nl

Onderwerp: