Hulp aan '18-plus' jongeren

De overgang van jeugd naar volwassenheid is niet altijd een makkelijke periode. Een aantal jongeren hebben hierbij dan ook wat meer ondersteuning nodig. Om deze 18-plussers de juiste hulp te bieden hebben gemeenten praktische handvatten nodig. In de handreiking bijgevoegd op deze pagina van de VNG en het NJi staat alle informatie bij elkaar. 

Onderwerp: