Inspiratieprogramma 25 mei (i.c.m. onze ALV)

Op vrijdag 25 mei organiseren we onze Algemene Ledenvergadering + een inspiratieprogramma. Meer informatie over de workshop en inspiratiesessies leest u hieronder.  Alle informatie over de ALV, het tijdschema, bereikbaarheid en aanmelden vindt u op deze pagina.

Workshop: HET BEREIKEN VAN JE ACHTERBAN (VERDIEP DE DEMOCRATIE) (René de Haan & Aphra van den Berg)

De lokale democratie is zich aan het vernieuwen. Bewoners laten van zich horen, praten mee over hun leefomgeving, en willen invloed. Het gemeentelijk apparaat ontkokert, ambtenaren betrekken inwoners bij het invullen en vormgeven van beleid. Dit vraagt om contact met de achterban en het versterken van afstemming met hen. Deep democracy is een methode waarin zowel de stem van de meerderheid als van de minderheid mee wordt genomen in besluitvorming. In plaats van ‘de meeste stemmen gelden’, ‘alle stemmen gelden’. Gesprekken met betrokkene op basis van gelijkwaardigheid, echt beluisteren van zorgen, ideeën en opties die er leven. In deze workshop krijgen deelnemers een kennismaking met wat Deep democracy voor ze kan betekenen in het contact met de achterban.

Inspiratiesessie 1: JEUGD; Eenvoudige toegang tot Jeugdhulp en Wmo (Melanie Berends & Betty Stam)

Beleidsmedewerkers van de Koepel, Betty Stam en Melanie Berends, vertellen op basis van kennis en eigen ervaring over kansen en belemmeringen rondom de Jeugdwet. Ze gaan o.a. in op voorbeelden uit het onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd door VNG. Daarnaast wordt er ingezoomd op hoe je als adviesraad in contact kunt komen met jongeren. Een mooi praktijkvoorbeeld hierbij is een Augmented Reality Game, in Friesland ontwikkeld om in gesprek te gaan met kinderen tussen de 7 en 12 jaar. 

Inspiratiesessie 2: BEST PRACTICE – ADVIESRAAD DELFT (Emma van Sandick & Rieme Wouters)

De Adviesraad Sociaal Domein Delft heeft in 2017/2018 een project ‘de Tussenbalans’ uitgevoerd. Waar staan we in het sociaal domein, wat zijn de sterke punten en wat verdient meer aandacht? Dit onderzoek en advies zal door de ASD Delft worden gepresenteerd aan andere leden. Hoe hebben zij hun project gestart, wat zijn zij tegen gekomen en welke kansen heeft het geboden?    Deze workshop dient ter inspiratie maar ook om samen te kijken hoe en of de aanpak voor de eigen ASD relevant is.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam