Intensivering ontwikkelagenda gemeenten en zorgverzekeraars

07 mei 2018

In tien zorgregio’s starten samenwerkingsprogramma’s waarbij gemeenten en zorgverzekeraars het medisch en sociaal domein met elkaar verbinden. Aan de hand van verschillende thema’s werken zij aan het beter toegankelijk maken van de juiste zorg en ondersteuning. Meer lezen >>>