Investeren in werk voor kwetsbare groepen kan veel beter

Kwetsbare jongeren die buiten beeld zijn, niet genoeg ondersteuning krijgen en tussen wal en schip vallen. Niet goed geregelde inzet van instrumenten om aan het werk te blijven. Verwatering van de doelgroep banenafspraak. Het zijn allemaal punten die de LCR aan had willen kaarten tijdens de hoorzitting op 22 juni 2017 in de Tweede Kamer over werk voor kwetsbare jongeren. De LCR is hiervoor helaas niet uitgenodigd, maar heeft wel zijn kritiekpunten schriftelijk doorgespeeld. Belangrijkste conclusie van de LCR is dat jongeren vaak buitengesloten worden omdat ze nergens recht op hebben. Ze zijn overgeleverd aan de willekeur van gemeenten. Dat, zo stelt de LCR, moet veranderen. Gemeenten moeten een zorgplicht krijgen. Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam