Jantine Kriens tijdens de Hannie van Leeuwenlezing: Adviesraden moeten veranderen en verbreden.

'Sociale wijkteams houden zich nog te veel bezig met de kleine groep mensen die meerdere vormen van zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat gaat ten koste van de groep waar ze zich op zouden moeten richten.' Dat zei Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, tijdens de Hannie van Leeuwenlezing 2016. Ook vroeg Kriens zich af, of de lokale adviesraden de mensen die maatwerk nodig hebben wel goed genoeg kennen om gemeenten te kunnen adviseren over welk beleid nodig is: ‘Ik kan mij voorstellen van niet en dat is geen verwijt. Het is begrijpelijk, want het is een voortvloeisel uit de manier waarop we jarenlang gewerkt hebben, denkend vanuit systemen in plaats van maatwerk.’ Adviesraden doen volgens Kriens nuttig werk, maar ze moeten veranderen en verbreden.
Discussies over beleidsparticipatie moeten niet meer gaan over participatie, maar over ‘eigenaarschap’, vindt Jantine Kriens. ‘We moeten niet zeggen: dit is ons beleid, wat vindt u ervan? We moeten veel meer toe naar een mentaliteit waarin we zeggen: het is úw school, úw woonomgeving, úw leven. Jullie zijn eigenaar, vertel ons welk beleid we moeten voeren. Dat geldt ook voor de sociale wijkteams.’ Lees hier de hele lezing van Jantine Kriens.