Jet Bussemaker verzorgt 8e Hannie van Leeuwenlezing

foto van Jet Bussemaker

Met veel trots kunnen we bekend maken dat Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de 8e Hannie van Leeuwenlezing zal verzorgen, op donderdag 14 november in Utrecht. Ze zal in haar lezing o.a. ingaan op de – volgens haar – meest prangende lokale vraagstukken de komende vijf jaar binnen het sociaal domein en de rol die adviesraden hierin kunnen spelen.

Over Jet Bussemaker

Prof. dr. Jet Bussemaker is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarnaast is zij sinds 1 juli 2018 werkzaam als hoogleraar met de leeropdracht ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Leidse Universiteit. Daarvoor was zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en rector van de Hogeschool van Amsterdam. Jet Bussemaker was tevens kroonlid van de SER. In het vierde kabinet Balkenende was Jet Bussemaker staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerdere functies van haar waren onder meer Kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit.

De lezing wordt gevolgd door een interactief gedeelte, waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen te reageren op de lezing. Dagvoorzitter is Stan Verhaag (hoofdredacteur Wmo Magazine).
Na afloop van de Hannie van Leeuwenlezing is er een borrel, waarbij u contact kunt leggen met (andere) adviesraden om kennis en ervaring uit te wisselen.

Aanmelden

We verwelkomen u heel graag op donderdag 14 november. U kunt zich aanmelden via deze link. Leden krijgen voorrang bij aanmelding. 
Let op: Aanmelden is gratis, maar wij willen u er graag op wijzen dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is. Kunt u toch niet aanwezig zijn, meldt u zich dan af via een mail aan secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 

Programma

12.30 – 13.00 uur    Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 13.45 uur    Lezing door Jet Bussemaker
13.45 – 14.45 uur    Interactief onderdeel n.a.v. lezing
14.45 – 16.15 uur    Borrel en netwerkmogelijkheid     

Voor leden van de Koepel: Algemene Ledenvergadering

De Hannie van Leeuwenlezing wordt voor leden van de Koepel voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering. De ALV is van 10:15 - 11:45 uur uur (inloop vanaf 09:30 uur). Daarna bieden we leden een lunch aan (11:45 - 12:30 uur). Voor deze ALV ontvangen leden een aparte uitnodiging. 

Locatie

We ontvangen u graag bij Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht. 

Vragen

Heeft u vragen, stuur gerust een mail naar secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.
 
We hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 14 november!

Met vriendelijke groeten,
Bert Holman
Voorzitter Koepel Adviesraden Sociaal Domein

 

Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam