Kanskaart De Fryske Marren

In de gemeente De Fryske Marren werken verschillende organisaties samen in de Vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, Gehandicapten en Minima. VerSUS ontwikkelt verschillende activiteiten. Centraal staat het terugdringen van het 'niet-gebruik': mensen kennen de regelingen niet, of weten geen raad met formulieren. Huis-aan-huis wordt een 'Kanskaart' verspreid die mensen informatie geeft over de mogelijkheden. Ook staat op de kaart waar men terecht kan voor hulp bij het aanvragen van aanvullingen. De campagne is een succes: veel mensen hebben ontdekt dat er met deze steun veel verbetering in hun situatie mogelijk is. Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam