Koepel stuurt brief aan de minister van VWS over onafhankelijke cliëntondersteuning

18 december 2017

In het nieuwe regeerakkoord is aandacht voor Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein hecht vanuit landelijk inwonersperspectief zeer veel waarde aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Om die reden hebben wij onze zienswijze over dit onderwerp middels bijgaande brief onder de aandacht gebracht bij de minister. Lees hier meer.