Koepel stuurt brief aan de minister VWS over onafhankelijke cliëntondersteuning

In het nieuwe regeerakkoord is aandacht voor Onafhankelijke Clientondersteuning: “We investeren extra in onafhankelijke cliëntondersteuning die de cliënt op weg helpt op verschillende levensgebieden (waaronder maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en werk).” Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein hebben wij onlangs een brief gestuurd aan de nieuwe minister van VWS, de heer de Jonge, met het verzoek de Koepel ASD en partners te betrekken bij het formuleren en zetten van de noodzakelijke vervolgstappen. De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein hecht vanuit landelijk inwonerperspectief zeer veel waarde aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Om die reden hebben wij onze zienswijze over dit onderwerp middels bijgaande brief onder de aandacht gebracht bij de minister.  
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam