LCR inventariseert de gemeentelijke aanpak schulden

Wat gaat er goed in uw gemeente als het om de schuldenaanpak gaat? Waar vallen gaten? Doet de gemeente aan vroegsignalering? Hoeveel burgers starten, voor de intake, niet met het traject van schuldhulpverlening? Krijgen burgers ook andere hulp van gemeenten aangeboden? Dat zijn vragen die de LCR voorlegt aan cliëntenraden. Het doel? Inventariseren hoe het staat met de gemeentelijke aanpak van de schuldenproblematiek. Om een landelijk beeld te krijgen, maar ook om de inzet van cliëntenraden op de gemeentelijke aanpak te kunnen verbeteren. Deelname aan dit onderzoek is dan ook van groot belang. De LCR maakt de resultaten van de inventarisatie bekend en geeft dan ook aan wat de vervolgstappen zijn. Het Verwey-Jonker Instituut voert dit onderzoek uit. Het is de bedoeling dat per gemeente of cliëntenraad één vragenlijst wordt ingevuld. Meer lezen >>>    
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam