Maatwerk voor kwetsbare jongeren in Participatiewet nodig

De Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Gemeenten hebben beleidsvrijheid én kunnen maatwerk bieden. Else Roetering, ambtelijk secretaris van de Landelijke Cliëntenraad, betoogt in een artikel in Sociaal Bestek dat maatwerk vaak ver te zoeken is. Vooral kwetsbare jongeren dreigen buiten de boot te vallen. Klik hier voor het artikel in Sociaal Bestek Jongeren met arbeidsbeperking in de cocktail van het systeem.

 

Onderwerp: