Minister en VNG zijn het niet eens over 'abonnementstarief' Wmo

De VNG geeft aan dat de maatregel (een gelijke eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen voor alle gebruikers) ertoe leidt dat inwoners met hogere inkomens die de huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, aanspraak kunnen maken op hulp op kosten van de gemeenschap. Dat gaat ten koste van de mensen die dit niet zelf kunnen regelen en betalen. Naar de mening van de VNG is de voorgenomen maatregel bovendien in strijd met het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid in de Wmo. Lees meer >>>  
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam