Monitor gemeentelijke Wmo adviesraden sociaal Domein

Veel raden hebben de afgelopen jaren forse veranderingen en ontwikkelingen doorgemaakt. De verbreding van het sociaal domein vraagt van raden een flinke investering in kennis en tijd. Goede ondersteuning van lokale raden is een belangrijke voorwaarde om burger- en cliëntenparticipatie op een goede manier vorm te geven. Hoe worden adviesraden vanuit de gemeenten gefaciliteerd? En welke aandachtspunten zien de raden voor de toekomst? Movisie zocht dit uit op verzoek van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.  Begin 2017 is een digitale vragenlijst uitgezet onder de leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Met als centrale thema’s de huidige stand van zaken onder (Wmo) adviesraden, de omvang en de wijze waarop adviesraden door hun gemeente worden gefaciliteerd en aandachtspunten voor de toekomst. 100 adviesraden gaven respons. De resultaten geven een beeld van de wensen en uitdagingen voor de toekomst van de lokale adviesraden en de behoefte aan ondersteuning vanuit de Koepelorganisatie. De belangrijkste aandachtspunten lichten wij hieronder uit. Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam