Monitoring Participatiewet

Sinds de invoering van de Participatiewet volgt het ministerie van SZW de gang van zaken via diverse onderzoeken. Op aandringen van de LCR worden hiervoor niet alleen gemeenten, individuele cliënten en werkgevers bevraagd maar (de eerste vond plaats in 2015) ook cliëntenraden worden nu bevraagd. Er zijn in de STEEKPROEF een groot aantal gemeenten bevraagd en ook de cliëntenraden van die gemeenten krijgen een vragenlijst toegestuurd. In 2019 wordt dit herhaald. De geselecteerde groep gemeentelijke cliëntenraden (werk en inkomen) krijgt het verzoek om een enquête in te vullen over hun ervaringen met de Participatiewet. Deze enquête wordt gezonden naar WMO- of Adviesraad Sociaal Domein als die raden bij verordening zijn aangewezen om de cliëntenparticipatie onder artikel 47 Participatiewet voor hun rekening te nemen. Mogelijk hoort uw adviesraad daar ook bij. Onderwerpen zijn onder andere:
  • ormgeving cliëntenparticipatie;
  • de re-integratie(instrumenten);
  • de diverse maatregelen bij recht op een uitkering.
Eind 2017 worden de resultaten bekend gemaakt.
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam