Nieuw: Training Adviseren in tijden van corona

Adviseren in tijden van corona

Het coronavirus brengt veel teweeg in de samenleving. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor de samenleving als geheel. Bestaande ontwikkelingen en vraagstukken worden versterkt en vergroot door het virus. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de rol die je als adviesraad vervult? En vooral ook voor het advies dat je geeft aan de gemeente?

In de training ‘Adviseren in tijden van corona’ gaan we dit met elkaar onderzoeken.

  • We kijken naar de rol die je als adviesraad hebt (het inbrengen van inwonersperspectief) en wat hierin veranderd is door de komst van corona.
  • Maar vooral ook kijken we naar de context: welke belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken spelen er momenteel in het sociaal domein?
  • Wat betekent dit voor de verschillende rollen die inwoners in de samenleving vervullen (cliënt, buur, vrijwilliger, mantelzorger, inwoner)?
  • Welke vragen roept dit op bij deze inwoners?
  • Welke verwachtingen hebben zij van de gemeente?
  • En van de gemeenschap?

Tijdens deze training leren we met elkaar naar vraagstukken te kijken vanuit meervoudig perspectief. Om van daaruit de gemeente te kunnen adviseren over hoe deze vraagstukken uitpakken vanuit de leef- en belevingswereld van mensen.

Meer lezen over deze training en/of aanmelden >>>

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam