Nieuwe Cijfers Monitor Sociaal Domein

De nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is gepubliceerd op www.Waarstaatjegemeente.nl  Hier treft u de meest actuele cijfers over onder andere de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De rapportage bevat de cijfers uit de eerste helft van 2016. Nieuw is dat nu ook trends te zien zijn vanaf 1 januari 2015. Verder is er naast de hoofdrapportage voor elke gemeente een wijkprofiel gemaakt (met de cijfers uitgesplitst op wijkniveau). De cijfers uit de Monitor Sociaal Domein zijn ook gepubliceerd op Statline (CBS). Lees hier meer.  Klik hier voor de video over www.Waarstaatjegemeente.nl
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam