Nieuwe website Koepel

Het systeem waarin de website van de Koepel sinds 2012 ‘draaide’ was dermate verouderd dat een overstap naar een nieuw systeem onvermijdelijk was. Vanaf begin 2017 hebben we de informatie ondergebracht in een nieuwe online vormgeving, waar nodig ontdaan van oude informatie. Deze website is een aanloop naar de nieuwe portal waarop leden met elkaar in discussie kunnen, vragen kunnen stellen en op thema’s ook informatie kunnen delen. Planning van de nieuwe portal is dat deze vóór de zomervakantie 2017 online is. Vanuit de leden is een testpanel samengesteld om de functies mede vorm te geven en te testen. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Wilt u deelnemen als panellid om de portal inhoudelijk mede vorm te geven en te testen? U ben van harte welkom.

Aanmelden via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl