Nieuwe wet ggz: ingrijpen voor het te laat is

'Die nieuwe wet: voer hem zo snel mogelijk in.' Een hartekreet van Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Burgemeesters worden aangesproken door burgers die ten einde raad zijn en hulp zoeken voor een kind of ouder die zorg mijdt. De nieuwe Wet verplichte ggz biedt mogelijkheden om in te grijpen voor het te laat is.

Dat schrijft Yvette Bommeljé in Sociaal Bestek. Lees hier meer

Onderwerp: