Nieuwsbrief 46

Geachte lezer, Het nieuwe jaar is al behoorlijk op dreef en inmiddels staat de lente al weer voor de deur. Alhoewel er behoorlijk wat reuring is in het sociale domein, o.a. over PGB-betalingen en de huishoudelijke hulp, blijft de verwachtte 'waterval' aan klachten uit. Stilte voor de storm of valt het allemaal wel mee? De antwoorden op deze vragen moeten uit het land komen van de cliënten- en patiëntenorganisatie, Wmo-raden, etc… van u dus! Ook de media zijn driftig op zoek naar antwoorden. Zo hebben we onlangs meegewerkt aan een enquête van de NOS en krijgen we met regelmaat vragen en verzoeken om uw mening te peilen. We proberen hierbij, zoals altijd, maximaal te filteren wat voor de Wmo-raden van belang is. Verder zijn we afgelopen maanden druk bezig geweest met het Transitie-proof maken van onze producten zoals de Ladekast en het meldpunt www.wmomelden.nl Alles sluit nu optimaal aan bij de nieuwe situatie. Natuurlijk is dit een proces en zullen we ook de komende tijd nog bezig zijn om aan te vullen en bij te schaven. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? Schroom niet om die met ons te delen viasecretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl    NIEUWS VAN DE KOEPEL  BELANGRIJK VOOR LEDEN: ALV Koepel Wmo-raden op 21 mei: toekomst van de Koepel centraal Op 21 mei a.s. Algemene Leden Vergadering Koepel Wmo-raden in Den Bosch op een congreslocatie in het Centraal NS Station. Naast de zaken die normaliter op een ALV aan bod komen, staat de toekomst van de Koepel centraal tijdens deze vergadering. Aan de hand van enkele scenario’s zal er een besluit worden genomen over de toekomst en het voortbestaan van de Koepel. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn om mee te praten en vooral ook om te stemmen. Uiteraard is stemmen met een machtiging ook nu weer mogelijk.  Er is gekozen voor een bijzonder centrale en optimaal bereikbare locatie: seats2meet ’s-Hertogenbosch.  Op korte termijn ontvangen de leden een officiële uitnodiging. U kunt zich wel alvast inschrijven via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Peiling/poll onder de leden over de toekomst van de Koepel Wmo-raden De Koepel is levendiger dan ooit, groeit nog steeds in ledenaantal en de leden zijn, nog meer dan voorheen, betrokken bij de transformatie van het sociale domein. De Koepel en haar leden timmeren aan de weg voor de toekomst, passend bij de nieuwe situatie op lokaal en regionaal niveau. Tijdens de komende ALV staat de transformatie van de Koepel Wmo-raden op de agenda.. Vooruitlopend op de ALV van 21 mei is een digitale peiling bij de leden gedaan. Door middel van een poll konden leden aangeven waarom de Koepel voor hen belangrijk is.  De komende periode/nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de resultaten van de poll, raadplegingen en de transformatie. Quotes van enkele leden vanuit de poll:
 • “We ondervinden veel steun van de Koepel. Ik kan nog niet goed overzien waar de behoefte de komende tijd komt te liggen, maar vindt het fijn dat jullie er zijn.”
 • “Blijven bestaan als denktank is nuttig en nodig, omdat de Koepel de enige is met ervaring en expertise m.b.t. het brede advieswerk van Wmo-raden”
 • “De Koepel is de enige onafhankelijke vertegenwoordiging van de adviesraden en is noodzakelijk voor ons.”
Heeft u niet meegedaan aan de enquête? Graag horen wij natuurlijk ook uw mening bijvoorbeeld per e-mail secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl of via www.wmomelden.nl  Nieuwe handreikingen voor Wmo-raden en 10 bijeenkomsten in het land Veel Wmo Raden bezinnen zich op dit moment op hun rol en positie. Koepel van Wmo-raden heeft in samenwerking met Aandacht voor Iedereen recent twee handreikingen geschreven. 
 1. Handreiking over de strategische koers van Wmo-raden; “Van Wmo Raad naar Adviesraad sociaal domein”?  Het gaat bijvoorbeeld over het al dan niet verbreden van de Wmo-raad. Er worden 5 scenario’s geschetst.   
 2. Leidraad Prioriteiten en vragen in 2015. Het gaat over prioriteiten stellen en de inhoudelijke agendering van thema's voor 2015. 
De Koepel Wmo-raden organiseert -in samenwerking met AVI - de komende maanden 10 bijeenkomsten door het hele land. Ook bij u in buurt. Tijdens deze inhoudelijke bijeenkomsten komen bijvoorbeeld bovenstaande thema's aan de orde. Daarnaast willen we graag van u weten wat er bij u lokaal en in de regio speelt. We kunnen dan de bijeenkomsten laten aansluiten bij uw praktijk. Heeft u ideeën, wensen, suggesties? Wilt u delen wat er bij u lokaal en in de regio leeft? Meld dit dan via www.wmomelden.nl Data en locaties volgen binnenkort maar u kunt zich wel alvast aanmelden als geïnteresseerde via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl ovv “10 bijeenkomsten in het land Koepel /AVI”.  Wmo Meldpunt www.wmomelden.nl De nieuwe situatie per 1 januari 2015 heeft zijn weerslag gehad op de indeling vanwww.wmomelden.nl. Vanaf eind februari hebben de vragen / antwoorden, meldingen en signalen een nieuwe indeling die beter aansluit op huidige situatie voor Wmo- en participatieraden. Uiteraard zijn we benieuwd naar uw meldingen en vragen, maar ook naar eventuele verbeterpunten die we door kunnen voeren op het Meldpunt. Er zijn inmiddels op allerlei plaatsen meldpunten ontstaan, landelijk, regionaal en vaak ook lokaal.www.wmomelden.nl is puur bestemd en ingericht voor de Wmo- en participatieraden in het land en is hierin uniek. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar ontstaan knelpunten? Zijn er goede voorbeelden te melden? www.wmomelden.nl is dé plaats voor Wmo-raden/(brede) Participatieraden om ervaringen, signalen en vragen met elkaar te delen. Dit helpt hen bij het dagelijkse advieswerk en de zoektocht naar toekomstbestendige burger- en cliëntenparticipatie.  Voorbeeld van een melding/vraag uit het land over juridische aansprakelijkheid Naar aanleiding van een vraag van één van onze leden over de juridische aansprakelijkheid van Wmo-raden/ Participatieraden het volgende antwoord van Stimulansz. Hier treft u het complete antwoord.  Nieuwe ladekast 2.0 De ladekast op deze website is al vanaf het begin een hoog gewaardeerde informatiebron voor Wmo-raden en hun leden. Door de hoeveelheid informatie in de verschillende laden bleek het voor bezoekers steeds moeilijker om de juiste informatie te vinden. Hiernaast was de oude Ladekast ook nog opgebouwd op basis van de oude WMO (2007) en de hierin benoemde prestatievelden. Samen met de decentralisaties per 1 januari jl. was er dus voldoende aanleiding om na te denken over een nieuwe versie die maximaal aansluit op de situatie van vandaag. Daarnaast natuurlijk een Ladekast waar bezoekers gemakkelijker en vooral beter in kunnen zoeken en vinden. Ladekast 2.0 is vanaf begin 2015 online en is opgezet door het bureau van de Koepel. Natuurlijk is deze nog niet compleet en staan we open voor suggesties en verbeteringen. Stuur uw aanvullingen en suggesties s.v.p. naar:communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Twitter steeds vaker gebruikt binnen het sociale domein. Ook Koepel als @KoepelWmoraden op Twitter Sinds maart 2014 heeft de Koepel een Twitteraccount @KoepelWmoraden met inmiddels ruim 360 volgers. De Koepel volgt zelf circa 300 personen c.q. organisaties op Twitter. In 2014 zijn ruim 500 berichten (Tweets) verstuurd vanuit de Koepel en worden onze tweets veelvuldig geretweet door onze volgers. Het account wordt inmiddels gebruikt door alle bureaumedewerkers van de Koepel. Twitter is een perfect sociaal netwerk om snel en eenvoudig in contact te komen met je doelgroep. De Koepel volgt o.a. nieuws en ontwikkelingen binnen het hele sociale domein via Twitter en deelt haar eigen nieuwsberichten ook via Twitter. De belangrijke berichten van anderen worden middels ‘retweets’(doorsturen van berichten) gedeeld met onze volgers. Koepel Wmo-raden volgen op Twitter? Voeg @KoepelWmoraden toe aan te volgen personen/organisaties.  Reactie voorzitter Koepel op zorgenquête  gezamenlijke Brabantse Dagbladen  “Allereerst vind ik het een goede actie dat jullie als gezamenlijke Brabantse Dagbladen een zorgenquête onder de burgers hebben uitgezet. Iets wat de gemeenten in de toekomst onder hun burgers ook zouden kunnen doen. De uitslag van de enquête verbaast mij niet echt.  Uit deze resultaten blijkt veel ongerustheid bij veel burgers, voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan informatie en de daardoor ontstane onzekerheid. Dit zal in 2015 maar ook in 2016 niet gaan veranderen als de gemeenten er niet in slagen meer duidelijkheid te geven over de door hun ingezette zorg- en welzijnsveranderingen”. Lees hier de hele reactie.  Bijeenkomst Koepel Wmo-raden over het VN verdrag (31 januari 2015) Op het afgesloten ledendeel van www.koepeladviesradensociaaldomein.nl treft u een verslag van deze geslaagde bijeenkomst. TRANSITIENIEUWS  Rechter beperkt gemeenten bij korten op Wmo-zorg De rechter beperkt gemeenten steeds vaker in hun mogelijkheden om minder uren thuishulp te vergoeden. De voorwaarden voor keukentafelgesprekken en algemene voorzieningen worden in de rechtszaal steeds scherper afgebakend. Bijvoorbeeld over hoe intensief een keukentafelgesprek moet zijn of hoe een ‘algemene voorziening voor thuishulp’ er uit moet zien. Lees hier het hele artikel van Zorgvisie. Rechtszaken zetten de discussie Wmo op scherp. Gemeenten mogen niet zonder pardon korten op de huishoudelijke hulp. Zo veel is wel duidelijk na de rechtszaken die hierover de afgelopen maanden zijn gevoerd. Maar wat betekenen de uitspraken van rechters verder voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Lees hier het Artikel ANGO  Dit moet u weten over huishoudelijke hulp Veel gemeenten zijn bezig de regels voor huishoudelijke hulp te veranderen. Als dat in uw gemeente speelt, let dan goed op of de gemeente zich aan de geldende spelregels houdt. Zo niet, trek aan de bel!  Veel gemeenten zijn bezig de huishoudelijke hulp 1 -  de schoonmaakhulp - te verminderen of te beëindigen. Ook voor bestaande indicaties. Vaak komt daarvoor in de plaats een algemene voorziening. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld tegen een gereduceerd tarief zelf zorg inkopen bij een vaste aanbieder. Lees hier het hele artikel van Iederin Rol wijkteam vaak niet duidelijk voor cliënt Minder dan een derde van de cliënten heeft informatie gekregen over de veranderingen in de decentralisatie van de AWBZ. Dit blijkt uit onderzoek onder 200 zorgvragers. Het grootste deel van hen weet niet wat de decentralisatie voor hen concreet inhoudt. Ook het keukentafelgesprek en de rol van de wijkteams kunnen beter. Met de nieuwe Wmo worden bestaanszekerheden overhoop gehaald. Dat blijkt uit het "Verdiepend Onderzoek AVI-cliëntenmonitor" van diverse landelijke cliëntenorganisaties. Lees meer.  Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid 31 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers.  Lees hier de aanbevelingen van AVI. PDF 150112-leidraad-16a-keukentafelgesprek-oogvereniging  Deel Wmo-cliënten gaat naar Wlz Gemeenten krijgen minder budget voor de Wmo omdat ongeveer 14.000 mensen een herindicatie hebben gekregen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De bijstelling van het bedrag per gemeente wordt in de meicirculaire 2015 verwerkt, zo meldt Zorgvisie.  Publicatie ZonMw over Tien jaar onderzoek zorg voor de jeugd ZonMw presenteert tien jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd in de nieuwe publicatie 'En… werkt het'? De publicatie verschijnt ter gelegenheid van de afronding van het eerste grote ZonMw-programma over jeugd: Zorg voor Jeugd. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens het congres Jeugd in Onderzoek 2015. Lees hier meer.  Hannie van Leeuwen is Nestor 2014 Met grote meerderheid van stemmen is oud-politica Hannie van Leeuwen door de senioren van Nederland uitgeroepen tot Nestor van het Jaar 2014. Ze kreeg bijna 1000 van de 7326 uitgebrachte stemmen. Lees hier meer.  Nationale Kennistest Zorgwetten (Bureau HHM)  Niet dat we een wedstrijd willen promoten onder de Wmo-raden maar onderstaande kennistest kan zeker nuttig zijn. Per wet test je, aan de hand van maximaal vijftien vragen jouw kennisniveau. Na afloop krijg je direct je score inclusief tips en adviezen om je kennis te vergroten. De test richt zich op de vier zorgwetten:
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • de Wet Langdurige zorg (Wlz);
 • de Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • en de Jeugdwet.
Test nu je kennis en doe de Nationale Kennistest Zorgwetten Cliëntenraden: doe mee en deel uw ervaringen met de Participatiewet Hoe verloopt de uitvoering van de Participatiewet? Daar heeft u als cliëntenraad goed zicht op. Die informatie is voor de Landelijke Cliëntenraad (LCR), het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en Ieder(in) van groot belang. Daarom vraagt LCR u als cliëntenraad om een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over de invloed die u heeft kunnen uitoefenen bij de invoering van de Participatiewet. Denk dan aan het opstellen van het beleidsplan en de verordeningen. Klik hier voor meer info en de vragenlijst.  Factsheet LCR: Wsw-raden blijven belangrijk Met de komst van de Participatiewetten lijken Wsw-raden niet meer belangrijk. Niets is minder waar! Alle cliënten die nu een Wsw-indicatie hebben, moeten kunnen meedenken en –praten over het beleid. Wsw’ers moeten een mening kunnen geven. Maar hoe dan? In een Wsw-raad? In een bredere Participatieraad of in een samenwerkingsvorm? De LCR heeft alle aandachtspunten vastgelegd in het factsheet Cliëntenparticipatie Wsw. De inspraak van Wsw'ers is onmisbaar. Lees hier meer.  Sociale (wijk)teams zijn voor veel gemeenten hét middel om de decentralisaties aan te pakken In 2014 had 69% van de gemeenten al één of meerdere (wijk)teams. In 2015 werkt 86% van de gemeenten met wijkteams. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Sociale wijkteams in vogelvlucht’ dat Movisie in oktober 2014, in opdracht van het programma Sociale Teams, uitvoerde onder 224 gemeenten van de VNG. Lees hier het hele artikel.  AVI Kennisdossier 11: Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk. Nieuwe kansen voor integrale aanpak zorg, ondersteuning en welzijn Dit kennisdossier van Aandacht voor iedereen helpt Wmo-raden en belangenbehartigers die willen denken over de lokale gevolgen van de landelijke transities in de Wmo ten aanzien van de eerstelijns zorg en ondersteuning in wijken. Het kennisdossier geeft handvatten voor de discussie over integrale zorg en ondersteuning in de wijk. Eerst worden relevante ontwikkelingen over de transities en decentralisatie van zorg en ondersteuning geschetst. Vervolgens een beschrijving van de verschillende spelers en de toegang tot de integrale zorg en ondersteuning. Er worden voorbeelden gegeven van de samenstelling en vormgeving van de teams die de zorg en ondersteuning gaan leveren. Het kennisdossier eindigt met aandachtspunten voor Wmo-raden en belangenbehartigers. Hier treft u het complete dossier Brede sociale wijkteam is het meest populair Ruim 85 procent van de gemeenten heeft een sociaal wijkteam. De transitie van de zorg wordt door de meeste gemeenten opgepakt met een wijkteam dat alle hulpvragen in de wijk oppakt. De Wmo-consulent, de lokale organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de MEE-ondersteuners zijn in het overgrote deel van de sociale wijkteams vertegenwoordigd. Dat blijkt uit een peiling onder 224 gemeenten – 56 procent van het totaal – door kennisinstituut Movisie: "Sociale (wijk)teams in vogelvlucht". De meeste gemeenten werken met één standaard model voor het sociale wijkteam. Het brede integrale wijkteam, dat alle hulpvragen in de wijk oppakt, wordt door ruim de helft van de gemeenten in de praktijk ingezet. Lees hier meer. OVERIG NIEUWS  Mooi voorbeeld: Apeldoorn ondersteunt ‘ambassadeurs’ mantelzorg De gemeente Apeldoorn trekt het komend jaar 15 duizend euro uit om ‘ambassadeurs’ van mantelzorg te ondersteunen. Lees hier meer. Lees hier verder.  Cliënten hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo-ondersteuning Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via de Wmo (gemeenten) hebben grote behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. Dit blijkt uit bijna 200 interviews die cliëntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden. De cliëntenorganisaties adviseren gemeenten om mensen desgewenst persoonlijk te informeren over de veranderingen. De interviews (194) zijn gehouden in de periode oktober 2014 tot begin januari 2015, direct voorafgaand aan de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten in 2015. De uitkomsten sluiten aan bij de conclusies van de eerdere digitale raadpleging waaraan 3000 mensen meededen. Ook toen kwam naar voren dat mensen die in 2014 zorg uit de AWBZ kregen, vaak niet goed weten hoe hun zorg straks wordt voortgezet door de gemeente. Lees hier het hele AVI rapport Zorg naar gemeenten Weet u waar u aan toe bent?  VNG publiceert aangepaste modelverordening & definitief modelbesluit Wmo  Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 is inmiddels definitief. Reden voor de VNG om een definitieve versie te publiceren van het modelbesluit Wmo 2015. Daarnaast zijn enkele artikelen van de modelverordening aangepast. Lees hier meer  VN verdrag verregaande impact op Wmo De Tweede Kamer behandelt de komende tijd wetgeving om het VN verdrag inzake rechten van mensen met een handicap te ratificeren. Bij een hoorzitting daarover door de vaste Kamercommissie VWS zei ANBO-belangenbehartiger Liesbeth Boerwinkel: “Het verdrag heeft verregaande impact op de uitvoering van de hervormingen in de langdurige zorg. Dat geldt vooral voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die gemeenten het aanspreekpunt maakt voor zorg en ondersteuning van bijvoorbeeld mensen met een aandoening of functiebeperking.” Lees hier meer.  Zelftest cliëntondersteuning voor gemeenten. Wat kunt u er als Wmo raad mee? In de Wmo 2015 is bepaald dat gemeenten er voor moeten zorgen dat inwoners gebruik kunnen maken van gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Ministerie van VWS , betrokken cliëntenorganisaties en de VNG hebben een instrument ontwikkeld (de zelftest) waarmee beoordeeld kan worden of gemeenten deze bepaling conform de wet uitvoeren. De Koepel Wmo-raden is één van de betrokken cliëntenorganisaties. Het is van groot belang dat u zicht heeft op de cliëntondersteuning in uw gemeente. Wat kunt u als Wmo Raad/ Participatieraad met deze test? Met behulp van deze zelftest kunt u als Wmo Raad:
 • Beoordelen of de cliëntondersteuning in uw gemeente volgens de wettelijke bepalingen Wmo 2015 is geregeld
 • De resultaten van deze test gebruiken als basis voor de dialoog met uw gemeente over de inrichting van de cliëntondersteuning.
Wilt u meer weten? In dit document vindt u alle informatie over de zelftest. Binnenkort volgt over de cliëntondersteuning nog een vragenlijst die u kunt invullen. Wij houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte.  Promotie Henk Kraijo: voorkom overbelasting mantelzorgers van naasten met dementie Zorgprofessionals moeten er voor waken dat mantelzorgers van naasten met dementie niet overbelast raken. Door tijdige ondersteuning te bieden kunnen mantelzorgers hun taak beter en langer volhouden en kunnen crisisopnames in verpleeghuizen worden voorkomen. Dit zijn de conclusies van het proefschrift van Henk Kraijo. Henk Kraijo (1947) promoveerde op 13 maart 2015 aan het UMC Utrecht op het proefschrift “Perseverance time of informal carers: A new concept in dementia care”. Hij is onafhankelijk voorzitter van de Wmo adviesraad van Deventer en betrokken bij de decentralisaties in het sociale domein (AWBZ, Wet op de Jeugdzorg, Participatiewet).  Door de toenemende vergrijzing groeit ook het aantal mensen met dementie en bij ongewijzigd beleid worden mantelzorgers daardoor steeds zwaarder belast. Het ontwikkelen van een instrument voor het voorspellen van zorgmogelijkheden van mantelzorgers zou overbelasting en het aantal crisisopnames kunnen verminderen. In het onderzoek van Kraijo werden 223 mantelzorgers uit de Gooi- en Vechtstreek gevraagd hoe lang zij de zorg voor hun naaste denken te kunnen volhouden. Zij bleken goed in staat die vraag te beantwoorden en ongeveer 60 procent van de mantelzorgers gaf daadwerkelijk een tijdsgrens aan. Crisisopnames kwamen vooral voor bij mantelzorgers die zelf dachten dat ze de zorg minder dan 6 maanden zouden kunnen volhouden. Lees hier meer Lees hier het PERSBERICHT.  Kennis voor decentralisaties gemeenten. Interessant voor uw gemeente! De gemeentelijke transities die nu plaatsvinden, hebben consequenties voor de kennisinfrastructuur en de samenwerking/financiering gemeente - zorgverzekeraar in het sociale- en zorgdomein. Met 5 samenhangende rapporten krijgt u overzichten en denkrichtingen aangereikt bij het (door)ontwikkelen, toegankelijk maken, toepassen, monitoren en ordenen/waarderen van kennis over de decentralisaties binnen gemeenten. Hier leest u meer.  Gratis E-book: ter inspiratie voor Wmo raadleden? In het gratis e-book "Transities" tussen hoop en vrees" delen drie lectoren hun visie op de kansen en valkuilen die de transities in het sociale domein met zich meebrengen. Voel je vrij om het te delen met wie je maar wil. Rechtstreekse link naar het boek: http://www.dewijkin.nl/wp-content/uploads/2015/02/transitiestussenhoopenvrees.pdf  Patiëntenorganisaties komen met landelijk onderzoek naar kwaliteit van leven ‘Ik ben gelukkig. Ik voel me serieus genomen door andere mensen. Mijn gezondheid is achteruit gegaan. Ik kan zelf bepalen wanneer ik wil eten en drinken.' Met deze en tal van andere onderwerpen begint Patiëntenfederatie NPCF met een aantal andere belangenorganisaties van patiënten en ouderen een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen. Daartoe is aan alle wethouders van het sociale domein een brief gestuurd. Daarin worden ze gewezen op www.mijnkwaliteitvanleven.nl  Op die website kunnen mensen nu al, maar ook zodra het project later dit voorjaar echt zijn definitieve vorm heeft, zelf hun kwaliteit van leven onder woorden brengen.www.Mijnkwaliteitvanleven.nl  is een grootschalig programma in Nederland om zichtbaar te maken waar goede zorg om draait. Juist nu er veel verandert in de zorg. Het is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF en het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang en CSO.  Infographic: welke jeugdhulp heeft een kind nodig? Welke jeugdhulp heeft een kind nodig: valt die onder de Jeugdwet, Wlz of Zvw? U ziet het in één oogopslag in een handige infographic. De infographic is onderverdeeld in 1) Procedure, 2) Soort hulp en 3) Bijzonderheden. Deze rubrieken zijn afgezet tegen:
 • Medische zorg of behandeling
 • Verpleging
 • Behandeling: leren omgaan met een zintuiglijke beperking
 • Blijvend 24-uurszorg of toezicht nodig
Meer informatie: Infographic: Welke hulp heeft een kind nodig? (VWS, februari 2015)   Bijeenkomsten Zorg Verandert in uw gemeente en buurt Wilt u graag samen met anderen praten over de veranderingen en over de nieuwe situatie? Dat kan! Programma Zorg Verandert houdt in 2015 lokale bijeenkomsten en dialoogbijeenkomsten. Dat doen we onder meer samen met cliënten- en welzijnsorganisaties, (buurt)verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders. We sluiten zoveel mogelijk aan bij lokale initiatieven en bijeenkomsten die al zijn georganiseerd. En zo nodig (mede)-organiseert Zorg Verandert ook zelf bijeenkomsten. Heeft u zelf ideeën, ziet u mogelijkheden voor een bijeenkomst in uw gemeente, wijk of buurt? Geef dit dan door via de website.  Hier treft u de agenda met de bijeenkomsten van Zorg Verandert http://www.zorgverandert.nl/overzicht-bijeenkomsten  Terneuzen krijgt fikse tik op vinger van rekenkamer Er hapert nogal wat aan de beleids- en uitvoeringsplannen van de decentralisaties jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in de gemeente Terneuzen. Er zijn onder meer geen meetbare doelen vastgelegd. Ook is er onvoldoende aandacht voor risicobeheersing. Hoe is dat in uw gemeente? Lees hier het hele artikel van Binnenlands Bestuur.     Onafhankelijke Clientondersteuning: Cliënten met een indicatie voor langdurige zorg kunnen in 2015 expliciet een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning In de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is het recht op cliëntondersteuning stevig verankerd. In het proces vanaf indicatiestelling tot het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan bij een zorgaanbieder, is cliëntondersteuning mogelijk. De Wlz beoogt hiermee de positie van cliënten te versterken. Cliënten met een Wlz-indicatie, zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), kunnen een beroep doen op een cliëntondersteuner voor: informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden. Maar ook voor het opstellen, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan of zorgplan, waarin de invulling van de Wlz-zorg wordt vastgelegd. Daarnaast kan de cliëntondersteuner helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder of bemiddelen wanneer de cliënt het niet eens wordt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorgvraag en het nakomen van bepalingen hierbinnen. Het inschakelen van een cliëntondersteuner is voor alle cliënten kosteloos. Lees hier het hele artikel   Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2015 Deze handreiking richt zich op de cliëntondersteuning die door een onafhankelijke derde partij wordt gegeven. Zorgverzekeraars Nederland zet hierin uiteen hoe zorgkantoren deze onafhankelijke cliëntondersteuning willen organiseren en welke kaders daarbij worden gehanteerd. Deze handreiking is opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland in samenwerking met zorgkantoren. Deze handreiking is een leidraad voor zorgkantoren om tot afspraken te komen met aanbieders van cliëntondersteuning in de regio. Aan deze handreiking kunnen geen rechten worden ontleend. Lees hier de handreiking.  De VGN presenteert het nieuwe e-zine De Transformatie Dit vervangt de “Wmo inzicht” en “Van AWBZ naar Jeugdwet”. De Transformatie gaat over de gehandicaptenzorg in het sociaal domein. In veel opzichten is dit digitale magazine hetzelfde gebleven als de voor u vertrouwde “Wmo inzicht” en “Van AWBZ naar Jeugdwet”. Het verschil zit 'm er in dat het nu niet meer over één stelsel gaat, maar dat alle stelsels waar de gemeente aan zet is centraal staan (Wmo, Jeugd en Participatie). Hier een uitleg over de veranderingen in eenvoudige taal  Handige hulpmiddelen Op www.zorgverandert.nl vindt u praktische informatie over actuele onderwerpen, zoals ‘het gesprek met de gemeente’, ‘het overgangsrecht’ en de ‘eigen bijdrage Wmo en Wlz’. Om de informatie voor iedereen toegankelijk te maken, staat op de website een uitleg over de veranderingen in eenvoudige taaleen uitleg over de veranderingen in eenvoudige taal. Begin april vindt u op deze website onder ‘Handig voor u’ een toolkit met handreikingen, stappenplannen, checklists en formats.  10 tips voor het opzetten van een burgerinitiatief Steeds vaker ondernemen bewoners gezamenlijk actie op het gebied van zorg en welzijn. Lees hier de tips van Vilans.   AGENDA 2015 Klik hier voor het actuele overzicht We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.  
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam