Nieuwsbrief 48

Geachte lezer, De vakanties staan in sommige delen van het land voor de deur en zijn elders al begonnen. Na alle perikelen rondom PGB’s en de steeds moeilijker wordende positie van een worstelende staatssecretaris, blijkt het een echt overgangsjaar naar 2016 te zijn. De effectieve gevolgen van de ingrijpende veranderingen zullen pas in 2016 duidelijk worden. Iets waar iedereen met spanning naar uit kijkt. De Koepel Wmo-raden volgt alle ontwikkelingen nauwgezet en zal zelf ook moeten veranderen om maximaal in te kunnen spelen op de nieuwe situatie. We zetten alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels de nieuwsbrief, onze nieuwsflitsen en webinars goed te informeren. Inmiddels zijn de Ladekast en het meldpunt www.wmomelden.nl helemaal up to date. Alles sluit redelijk tot goed aan bij de nieuwe situatie. Natuurlijk is dit een proces en zullen we ook de komende tijd nog bezig zijn om aan te vullen en bij te schaven. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? Schroom niet om die met ons te delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl De Koepel is dicht c.q. onbereikbaar i.v.m. vakantie van 20 juli tot en met 17 augustus. Bureau en bestuur wenst u een fijne vakantie.

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 Voorzitter draagt ‘stokje’ over na ruim 5 jaar tijdens ALV Tijdens de algemene leden vergadering van de Koepel Wmo-raden op 21 mei 2015 in Den Bosch nam Hans-Martin Don na ruim 5 jaar afscheid als voorzitter. Per juni 2015 is hij lid van de 1e Kamer in Den Haag. Hans-Martin keek tijdens de vergadering terug op een mooie maar vaak ook woelige WMO periode, met name de laatste jaren rondom de transities. Bert Holman als interim voorzitter neemt de taken voorlopig van hem over.  Hier leest u het persbericht.  Lees hier ook het interview met Martijn da Costa, secretaris, en Bert Holman (Koepel Wmo-raden) over de nieuwe interim-voorzitter en de nieuwe koers van de Koepel.  De Wmo Adviesraad Katwijk heeft een voorstel voor een Adviesraad Sociaal Domein uitwerkt. Zij stelt dit document als voorbeeld beschikbaar voor andere Wmo-raden.   Voor de leden die niet in de gelegenheid zijn geweest om de ALV te bezoeken op donderdag 21 mei jl. of voor de aanwezigen die nog even rustig terug willen kijken. Klik hier om deze pagina te bezoeken. Op de afgeschermde ledenpagina van de website staan de volgende items:
 • Agenda ALV 21 mei 2015
 • Notulen ALV 26 november 2014
 • Foto's ALV 21 mei 2015
 • Filmverslag ALV: Hier treft u de film van de ALV zonder het inhoudelijke gedeelte. De presentatie van de VNG ging helaas niet door vanwege een treinstoring. Op korte termijn volgt een nieuwe ledenbijeenkomst met VNG waar met name de toekomst van de Koepel centraal staat.
 • Presentatie ALV
 • Presentatie Jeroen Meijerink VWS 
 • Persbericht voorzitterswisseling

INFORMATIE VOOR WMO-RADEN EN PARTICIPATIERADEN

 Voorbeelden van profielen en vacatureteksten voor leden van Brede Raden: In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad. U kunt deze voorbeelden omschrijven naar uw eigen situatie en wensen.  Themakaarten voor Wmo-raden in samenwerking met Movisie en AVI Wilt u snel een schets van een Wmo-thema en het cliëntperspectief daarop? Movisie, de Koepel van Wmo-raden en het programma Aandacht voor Iedereen hebben hun kennis van belangrijke en actuele thema's gebundeld in vijftien themakaarten, niet langer dan een A4. Handig voor u als Wmo-raad, als cliëntenorganisatie en –raad. Of wanneer u in een andere situatie op zoek bent naar compacte informatie over een Wmo-thema en het cliëntperspectief daarop. Elke themakaart geeft een korte beschrijving van het onderwerp, de actuele ontwikkelingen, wat de Wmo-raad ervan kan vinden en waar meer informatie te vinden is. Zie: www.movisie.nl/themakaartenwmoraden  Wmo-raden en aandacht voor de eigen bijdragen: Informatiebrief – Publicatie en Webinar Informatiebrief Eigen Bijdragen 2015 In de loop van de afgelopen maanden zijn de details van het eigen bijdrage verhaal in veel gemeenten pas uitgekristalliseerd. Het is een onderwerp waarover op dit moment, vooral voor inwoners, nog veel onduidelijkheid is. Velen worden tot hun schrik geconfronteerd met facturen voor veel hogere eigen bijdragen. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het vervallen van de korting Wtcg van 33% die niet meer op de eigen bijdrage wordt ingehouden door het CAK. Het kunnen ook de eigen bijdrage tarieven zijn die gemeenten hanteren. Elke gemeente bepaalt hierin zijn eigen beleid. Het is een onderwerp dat de aandacht vraagt van Wmo- / Participatieraden. Het is van belang dat u nagaat: 
 • Zijn er maatwerkvoorzieningen verschoven naar de algemene voorzieningen?
 • Wat is de kostprijs van de voorzieningen en welke eigen bijdrage brengt onze gemeente aan inwoners in rekening?
 • Hoe worden de gelden van de compensatiemaatregelen (voorheen CER en Wtcg) ingezet voor inwoners met (hoge) zorgkosten? Welke voorwaarden gelden daarbij?
 • Krijgt het financiële aspect voldoende aandacht tijdens het keukentafelgesprek?
 • Kortom, tijd om vragen te stellen en eventueel een ongevraagd advies te geven.
Hier treft u de Informatiebrief EIGEN BIJDRAGEN 2015 van de KoepelPublicatie: “Toename eigen bijdragen kan zelfredzaamheid en participatie dwarsbomen” De financiële aspecten van de hervormingsmaatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een ondersteuningsbehoefte. Cumulatie van kosten en wegvallende compensatiemaatregelen kunnen er zelfs toe leiden dat mensen zorg gaan mijden. Wat vraagt het van professionals om de hervormingsdoelen waar te maken? Lees hier het hele artikel uit Sociaal Bestek juni 2015 door: Betty Stam Webinar Koepel Wmo-raden over ‘Eigen Bijdragen’ 30 juni 2015 In dit webinar proberen wij u zoveel mogelijk algemene informatie te geven over de Eigen Bijdragen en stapeling van (zorg)kosten.  AVI en de Koepel organiseren 10 regiobijeenkomsten over de toekomst van cliënten- en burgerparticipatie: De Wmo-adviesraad aan zet!? Hoe ziet u uw eigen rol? Steeds meer gemeenten herbezinnen zich op een vernieuwde invulling van cliënten- en burgerparticipatie. Gemeenten en Wmo-adviesraden stellen zichzelf de vraag of de huidige werkwijze, samenstelling en rolopvatting nog aansluit bij de actualiteit. Als antwoord hierop, bundelen de Koepel Wmo-raden en Aandacht voor iedereen (AVI) hun kennis en ervaring. Samen organiseren zij 10 interactieve en prikkelende themabijeenkomsten voor Wmo-adviesraden over de toekomst van cliënten- en burgerparticipatie. Tijdens deze bijeenkomsten worden de ontwikkelingen op het gebied van (vernieuwende) cliënten- en burgerparticipatie geschetst. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. We besluiten deze interactieve bijeenkomsten met een reflectant vanuit gemeentelijk perspectief! Een deskundige buitenstaander bespiegelt uw onderlinge discussies vanuit de positie van gemeenten. U gaat naar huis met concrete handvatten voor uw Wmo-adviesraad. Overzicht van de bijeenkomsten De volgende provinciale bijeenkomsten zijn in september en oktober gepland:
 • Dinsdag 1 september – Arnhem (middag)
 • Vrijdag 4 september – Nijverdal (middag)
 • Vrijdag 11 september – Heerenveen (ochtend)
 • Woensdag 23 september – Utrecht (middag)
 • Donderdag 1 oktober – Roermond (middag)
 • Vrijdag 9 oktober - Schijndel (deze bijeenkomst is vol, aanmelden kan niet meer)
 • Donderdag 15 oktober – Goes (middag)
 • Dinsdag 20 oktober – Gouda (middag)
 • Woensdag 21 oktober – Hoogeveen (middag)
 • Donderdag 27 oktober – Haarlem (tijd nog niet bekend)
Aanmelden kan via secretariaattransitie1@iederin.nl. Graag horen we met hoeveel leden van uw Wmo-adviesraad u deelneemt aan deze bijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u de benodigde praktische informatie, zoals de aanvangstijd, het adres van de locatie en het programma van de bijeenkomst. Programma 13.30 uur              Inloop en informele ontmoeting 14.00 uur              Start programma Welkom door de AVI-adviseur in uw provincie 14.10 uur              De toekomst van cliënten- en burgerparticipatie: wat zien we gebeuren? Inge van Dommelen (bureaucoördinator Koepel Wmo-raden) of Henk Beltman (kennismakelaar AVI) schetsen de ontwikkelingen rond vernieuwde burger- en cliëntenparticipatie en de rol die Wmo-adviesraden daarbij kunnen vervullen. 14.30 uur              In gesprek Welke ontwikkelingen ziet u in uw gemeente en in uw regio? Hoe verhoudt uw Wmo-adviesraad zich tot deze ontwikkelingen? 15.20 uur              Reflectie vanuit gemeentelijk perspectief Hoe kijkt de reflectant naar de ontwikkelingen rondom cliënten- en burgerparticipatie en de ontwikkelingen in uw regio? 16.10 uur              Opbrengsten van de bijeenkomst Maak eventueel een vervolgafspraak met de AVI-adviseur in uw regio 16.30 uur              Afsluiting  Zelftest Cliëntondersteuning al gedaan? Enquête ingevuld Heeft u al de zelf test gedaan om uit te vinden of uw gemeente cliëntondersteuning op een goede manier regelt? En heeft u daarna de enquête ingevuld? Of is het u nog niet duidelijk wat de bedoeling ervan is? De afgelopen week heeft de LCR veel vragen ontvangen over de zelftest en de enquête. Lees hier meer.      NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

WMO2015

 Modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015  Inclusief actualisatie februari 2015  Videofilm: ‘Wat is het keukentafelgesprek?’ Het filmpje – van de gemeente Maasgouw – geeft een indruk van wat er aan bod komt in het keukentafelgesprek met de ambtenaar van de gemeente. Nadat u dit filmpje heeft gezien, weet u in grote lijnen hoe zo’n gesprek verloopt. Overigens vindt u op onze website in de digitale ladekast nog veel meer informatie over het keukentafelgesprek. Bekijk hier de videofilm Nieuwe website voor PGB-regeling (bron: Stimulansz) De website van het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank is vernieuwd. De teksten zijn herschreven en de informatie is beter gerangschikt. Ook nieuw is Steffie, die laagdrempelige uitleg over verschillende regelingen geeft. Vanaf nu vertelt Steffie dus ook over het PGB 'Foute' gemeenten krijgen geen wmo-cent extra De Wmo 2015 is duidelijk genoeg. Staatssecretaris van Rijn (VWS) is niet van plan om de wet aan te passen. Gemeenten die door de rechter worden teruggefloten omdat ze zonder zorgvuldig onderzoek morrelen aan de huishoudelijke hulp, krijgen geen cent van de staatssecretaris. Lees hier meer.  'Het Wmo-gesprek': wat betekent het ... en wat niet? Regelmatig duiken vragen op over het (keukentafel)gesprek in de Wmo. AVI (Aandacht Voor Iedereen, het programma van de gezamenlijke cliëntenorganisaties) en de VNG schreven daarom samen een artikel dat ingaat op de meest voorkomende vragen en zorgen rondom 'het gesprek'. Lees hier meer Tien tips voor gemeenten om mantelzorgondersteuning goed te regelen De notitie ‘Mantelzorgondersteuning is de basis’ bevat het kader voor gemeenten die vanuit de Wmo verantwoordelijk zijn voor mantelzorgers. Uitgangspunt zijn de vier V’s: vinden, versterken, verlichten en verbinden. Hoe past u die als gemeente toe? Lees hier meer.  Notitie van Mezzo over de enquête “waardering van mantelzorgers” door de gemeente.  Een notitie over waardering en de budgetten per gemeente: de link naar de notitie en de budgetten  Wegwijzer naar ondersteuning Wmo voor mensen met psychische problemen/aandoeningen  Er is een wegwijzer naar ondersteuning vanuit Wmo ontwikkeld voor mensen met psychische problemen. De wegwijzer is voor medewerkers van sociale wijkteams of Wmo-loketten die bepalen of iemand Wmo-ondersteuning nodig heeft. Lees hier de hele wegwijzer.  Beleid huishoudelijke hulp op losse schroeven Gemeenten vrezen dat de hoogste rechter een streep zet door het nieuw ingezette beleid rondom de huishoudelijke hulp. Grootste punt van discussie is nu vooral of gemeenten de eenvoudige schoonmaakhulp (hh1) wel mogen versoberen of schrappen. ‘Als dat niet mag, hebben we een groot probleem en met ons een kwart van alle gemeenten. Bovendien gaat dan de essentie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) onderuit.’ (…) Dat stelt de Oosterhoutse wethouder Marian Janse (Wmo). Oosterhout is op 1 januari gestopt met het aanbieden van huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening. Ook Oss vreest op last van de rechter haar beleid te moeten terugdraaien. Die is op een andere leest geschoeid, maar komt er in de praktijk op neer dat cliënten minder uren schoonmaakhulp krijgen. Oss stapt naar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als de meervoudige kamer van de Bossche rechtbank de gemeente terugfluit. Voor zover bekend is Oss daarmee de eerste gemeente die zich sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) tot de hoogste rechter wendt. Lees hier meer.  De cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ (AVI): cliënten hebben duidelijkheid nodig over zorg van de gemeente Er is meer voorlichting nodig over de overgang van zorg naar gemeenten. Cliënten hebben te maken met veel veranderingen en weten vaak niet wat de gevolgen daarvan zijn voor hun dagelijks leven. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Gemeenten kunnen problemen voorkomen door de weg naar zorg en ondersteuning beter uit te leggen. De cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ volgt een groep cliënten over een periode van drie jaar om te zien wat de overgang van de zorg naar gemeenten voor hen betekent. Het gaat om mensen die voorheen zorg en ondersteuning uit de AWBZ kregen en die nu nog op basis van een overgangsregeling krijgen via de gemeente. In de derde ronde van deze cliëntenmonitor werden 178 cliënten persoonlijk bevraagd.   Daarnaast zijn in april ook de landelijke ervaringen van cliënten en mantelzorgers in kaart gebracht via een digitale raadpleging. Daarbij vulden 3064 cliënten en mantelzorgers een vragenlijst in. Beide onderzoeken zijn niet representatief maar geven samen wel een goede indruk van de ervaringen van cliënten:
 • Grote veranderingen: De meeste deelnemers hebben te maken met veranderingen op meerdere levensgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om een nieuw loket, een andere hulpverlener over de vloer, geen compensatie meer voor bepaalde zorgkosten en nieuwe eigen betalingen. Ook zijn er mensen in de overgangsregeling die minder zorg krijgen dan voorheen. In de beleving van mensen worden bestaanszekerheden ‘overhoop gehaald’.
 • Weg naar zorg niet duidelijk: Uit beide onderzoeken blijkt dat veel deelnemers niet goed weten waar ze terecht kunnen en hoe ze hun vraag aan de gemeente moeten stellen. De deelnemers die dit wel weten, vinden de medewerkers van de gemeente lastig vindbaar en de communicatie onduidelijk.
 • Contact met gemeente moeizaam: Verder blijkt het gesprek met de gemeente lastig te zijn. Mensen vinden dat de gemeente te weinig kennis heeft van hun beperking of aandoening. Ook gingen de gesprekken vaak over slechts één aspect van de zorg en niet over de algehele leefsituatie en andere ondersteuningsvragen.
 • Gemeenten: beter communiceren. Gemeenten kunnen mensen beter op weg helpen door de toegang tot zorg en ondersteuning makkelijk vindbaar te maken en duidelijk uit te leggen, zodat mensen het proces beter overzien. Dat kan bijvoorbeeld door een duidelijke folder en een (visueel) toegankelijke website. Maar ook door mensen van wie de indicatie afloopt tijdig een brief te sturen met het verzoek om een afspraak te maken, net zoals bij het verlopen van een paspoort. Verder zouden gemeenten er beter op moete n toezien dat mensen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Op basis van de onderzoeken zijn aanbevelingen geformuleerd voor gemeenten.
In september start een nieuwe digitale raadpleging, genaamd ‘Goed voor elkaar?’. Dit onderzoek richt zich op de sociale netwerken van cliënten. In het nieuwe zorglandschap wordt van burgers een bijdrage verwacht in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De vragenlijst www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor mensen die vrijwillig en onbetaald hulp en ondersteuning (kunnen) bieden.  De cliëntenmonitor ‘Zorg naar gemeenten’ is onderdeel van het programma www.aandachtvooriedereen.nl Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De bij het programma betrokken organisaties zijn: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties CSO, patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.  

PARTICIPATIEWET

 LCR-Handreiking Participatiewet: herziene versie met alle actuele informatie De Participatiewet is nog maar een half jaar oud. En toch zijn er al verschillende veranderingen in de wet- en regelgeving doorgevoerd, zoals de aanpassing van het boeteregime. De LCR heeft daarom de Handreiking Participatiewet helemaal herzien. Stukken die overbodig waren geworden omdat bijna een jaar geleden nog niet alles bekend was, zijn eruit gelaten. Nieuwe informatie is toegevoegd. De Handreiking Participatiewet van juli 2015 is nu beschikbaar. Lees hier meer Wmo en Participatiewet combineren helpt jongeren met een beperking vooruit In de uitvoering van de Participatiewet dreigen jongeren met een beperking aan hun lot te worden overgelaten. Ter inspiratie bij de participatiebevordering van jonggehandicapten, schreven het Verwey-Jonker Instituut en kennisplatform Lokaal15 van de Vrije Universiteit Amsterdam het essay “Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt” met daarin goede voorbeelden en praktische handvatten. Lees hier meer. JEUGDZORG  ‘De ernst van meldingen jeugdhulp neemt toe’ In het eerste half jaar van de transitie zijn 230 klachten binnengekomen bij de Monitor Transitie Jeugd. Een probleem is de generalistische manier van werken van het wijkteam.Lees hier meer Wachttijden voor jeugd-ggz lopen op Kinderen met psychiatrische problemen moeten vaak maanden wachten voordat ze worden opgenomen in een gespecialiseerde instelling. Vooral voor kinderen met een ernstige eetstoornis en dwangstoornissen heeft dit heftige gevolgen. Lees hier meer.  Verdeling budget jeugdzorg soort loterij De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. Lees hier meer ZonMw ondersteunt gemeenten bij transformatie Jeugd (eventueel weglaten/ is voor gemeenten) Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. ZonMw-programma's ondersteunen gemeenten met kennis. ZonMw publiceert een reeks van digitale publicaties ‘Kennis voor gemeenten bij de transformatie jeugd’. Lees hier meer.   WET LANGDURIGE ZORG  Miljoenen extra voor het pgb in de Wlz Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voegt 80 miljoen euro toe aan het budget voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Dat geld is nodig omdat meer mensen dan verwacht in de Wlz kiezen voor het pgb. Het bedrag komt boven op de 120 miljoen euro die dit jaar al aan het budget zijn toegevoegd om de overschrijdingen op het pgb op te vangen. Los van dit extra geld bezuinigt het rijk wel op het totale Wlz-budget. Lees hier meer.  Factsheet ‘Clientondersteuning Wet langdurige zorg’ Om de positie van cliënten te versterken, is het recht op cliëntondersteuning vanaf 2015 verankerd in de Wet langdurige zorg (Wlz). Cliënten met een indicatie voor langdurige zorg, zoals ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking of bijvoorbeeld cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), kunnen een beroep doen op een gratis (onafhankelijke) cliëntondersteuner. Zorgverzekeraars Nederland heeft voor de uitvoering hiervan op landelijk niveau een raamcontract gesloten met MEE Nederland en Zorgbelang. In de bijgevoegde factsheet ‘Clientondersteuning Wet langdurige zorg’ van Zorgverzekeraars Nederland, MEE en Zorgbelang vindt u informatie over de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning. In de ladekast 2.0 treft u deze factsheet Wlz en andere informatie over cliëntondersteuning aan.  Medezeggenschap op Maat De invloed cliënten op zorg beter door combinatie medezeggenschap. Het overleg wordt steeds informeler. Zie het rapport van het Verwey Jonker Instituut.    

OVERIG NIEUWS

 Tweede rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein De zorgcontinuïteit lijkt geborgd, er zijn weinig incidenten, maar er is ook nog weinig innovatie. Download het rapport.  Vernieuwingsagenda VNG 2015 Lees hier meer.  Gemeente niet in control rond decentralisaties De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geen controle op het sociaal domein. Er is geen zicht op het zorggebruik en daarmee de rekening die de gemeente straks krijgt gepresenteerd. Leidschendam-Voorburg is niet de enige gemeente die grip ontbeert. In Leidschendam-Voorburg zijn onder meer geen betrouwbare en volledige gegevens over het beroep dat inwoners op de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) doen. Lees hier het hele artikel uit Binnenlands Bestuur  Informeer uw gemeenteraadsleden over de volgende bijeenkomst: zaterdag 5 september het congres over de transformatie in het sociaal domein in Den Bosch Hoe maak je als gemeente(raad) de slag naar een daadwerkelijke, vernieuwende manier van werken in het sociaal domein? Hoe kan de raad zicht en controle houden? Hoe zit het met de regionale samenwerking? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het Transformatiecongres voor raadsleden op zaterdag 5 september in Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch. Na het succesvolle raadsledencongres van vorig jaar, hebben het Rijk, de VNG, de Vereniging van Griffiers en Raadslid.NU opnieuw de handen ineen geslagen om speciaal voor raadsleden en griffiers een congres te organiseren over de transformatie in het sociaal domein. Lees hier meer.  Uitvoering VN-verdrag personen met een handicap dichterbij De ministerraad is het op vrijdag 12 juni eens geworden over de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het voorlopige Plan van Aanpak voor de implementatie is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze belangrijke stap komt de wetsbehandeling van het VN-verdrag in de Tweede Kamer weer op gang. Lees hier meer.  BAAT bij mensenrechten in het sociale domein Decentralisatie in het sociale domein geeft gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden op terreinen die mensen en hun rechten direct raken. Denk aan zorg, opvang, ondersteuning en participatie. Als gemeente staat u dicht bij de burger, weet u welke mogelijkheden en obstakels er zijn. Mensenrechten bieden u het kader om na te gaan of u aan alles heeft gedacht, en om uw afwegingen op te baseren. Het College voor de Rechten van de Mens biedt u met deze brochure concrete handvatten bij het vormgeven van beleid. Hier treft u de complete brochure.  Zorgbelang Noord-Holland stopt. Contactgegevens voor de toekomst Zorgbelang Noord-Holland is gestopt. Maar er blijft gelukkig nog wel iets over van hun werk. Het Netwerk van Zorgbelangorganisaties neemt een aantal projecten over. Ook voor algemene vragen kunt u bij hen terecht. Contactorganisatie voor het Netwerk is Zorgbelang Zuid-Holland. U kunt voor bepaalde projecten een beroep doen op ex-medewerkers van Zorgbelang Noord-Holland. Lees hier de digitale versie van de afscheidsglossy met tips voor cliëntenparticipatie.  Zorgbelang Zuid-Holland Robert Boersma, bestuurder Postbus 2148, 2800 BG Gouda T 088 929 4001 E info@zorgbelang-zuidholland.nl  www.zorgbelang-zuidholland.nl Onafhankelijke cliëntenondersteuning bij langdurige zorg Heeft u ondersteuning nodig bij langdurige zorg? In Noord-Holland verlenen medewerkers van Cliëntenbelang Amsterdam en CMO Flevoland gratis ondersteuning. CMO Flevoland Aangesloten bij Zorgbelang Nederland Cliëntondersteuning in de regio Gooi & Vechtstreek Schans 19-45 (2 hoog), 8231 KA Lelystad T 0900 243 81 81 of 0320 244 259 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur clientondersteuning@cmo-flevoland.nl Cliëntenbelang Amsterdam Cliëntondersteuning in Noord-Holland, met uitzondering van Gooi & Vechtstreek Plantage Middenlaan 14-1 hoog, 1018 DD Amsterdam T 020 75 25 100, E info@clientenbelangamsterdam.nlwww.clientenbelangamsterdam.nl Adviespunt Zorgbelang: voor vragen of klachten over de zorg Iedereen die een vraag of een klacht heeft over de zorg kan voor advies bellen met het Adviespunt Zorgbelang. Gratis, op de gesprekskosten (10 cent per minuut) na. T 0900 243 70 70 (ma t/m vr van 09:00 - 16:30) www.adviespuntzorgbelang.nl Aandacht voor Iedereen (AVI), Ondersteuning Wmo-raad / participatieraad Esther Anker en Yvonne Steemers blijven dit uitvoeren. Neem contact op via Zorgbelang Zuid-Holland (zie boven) of direct met: Mijn kwaliteit van leven Emma Vreugdenhil (Cliëntenbelang Amsterdam) Plantage Middenlaan 14-1 hoog, 1018 DD Amsterdam T 020 75 25 100, E info@clientenbelangamsterdam.nl www.clientenbelangamsterdam.nl   Zorg verandert! Dorine ten Doeschot (CMO Flevoland) Schans 19-45 (2 hoog), 8231 KA Lelystad T 0320 244 259, E d.tendoeschot@cmo-flevoland.nl Samen Sterk in Zorg Ad Warnar, directeur Cliëntenbelang Amsterdam Plantage Middenlaan 14-1 hoog, 1018 DD Amsterdam T 020 75 25 100, E info@clientenbelangamsterdam.nlwww.clientenbelangamsterdam.nl De Xpeditie Ondersteuning van (beleids)participatie door ouders en jongeren Annemiek Nieuwstraten, T 06 27898458, E annemiek@dexpeditie.nl Loes ter HorstT 06 28552342, E loes@dexpeditie.nlwww.deXpeditie.nl (half augustus online) Cliëntenplatform Jeugdzorg Noord-Holland Ervaringsdeskundigheid, mystery-guest-onderzoek, meelezen jeugdhulpbeleid, audits. Het platform is te bereiken via annemiek@dexpeditie.nl / loes@dexpeditie.nl Sentio training en advies Voor kortdurende kleinere projecten Rita Meuwese, T 06 28102494, E sentio@sentio.nl GGz (RET-FACT, Achmea) Steven Haverkamp E. s.haverkamp@zorgbelang-noordholland.nl Ketenzorg chronisch zieken, (implementatie) zelfmanagement Nicola Offergelt T 06 16801045 E n.offergelt@xs4all.nl Financiën Tot 1 januari 2016 Qompas (Henk Dibbets) Postbus 428, 6710 AH Ede T 026-3898900 / E h.dibbets@qompas-groep.nl                       Financiën Na 1 januari 2016 Nes Account (Pieter Nes) Koopvaarder 1, 1065 BZ Hoorn T 0229 820020 / E info@nesaccount.nl  

 VOORBEELDEN UIT HET LAND

Gemeente Horst aan de Maas:  Het Leefzorgplan: de aanvraag voor zorg is meteen de beschikking Inwoners uit Horst aan de Maas die een zorgvraag hebben, hoeven voortaan niet lang te wachten op de toewijzing. De gemeente ontwierp het Leefzorgplan, een document waarin tijdens of na het keukentafelgesprek de aanvraag én de gemaakte afspraken meteen worden vastgelegd. Na ondertekening geldt dit als beschikking. Zie PDF Leefzorgplan Horst ad Maas 2015 'Mantelzorgers hebben ook een mantelzorger nodig’ Hoe beleven burgers het sociaal domein, hoe zien zij de toekomst ervan en hun rol daarin? In de bouwsteen “Burgers aan zet” komen verschillende groepen burgers aan het woord. Deze keer de mantelzorgers. Een gesprek met een groep mensen die er onder meer samen voor zorgt dat een weduwnaar van 80 na een hersenbloeding weer thuis woont. De buren houden een oogje in het zeil, hebben de sleutel, zetten het afval buiten en koken af en toe. Een vriend doet klusjes in huis en andere buren halen hem op als het regent voor een bakkie koffie in de lokale brasserie en brengen hem naar het ziekenhuis en de dokter. Op deze manier zorgen zij ervoor dat een weduwnaar van 80 nog thuis kan wonen. Lees hier meer. Wethouder Gemeente Utrecht tevreden over Utrechtse aanpak Wmo GemeenteUtrecht publiceerde onlangs de eerste kwartaalcijfers over de transitie van Wmo en jeugdzorg. Wethouder Margriet Jongerius (GroenLinks) is tevreden over de voortgang van de transitie. ‘We hebben er bewust voor gekozen om geen AWBZ-tje te spelen.’ Lees hier meer.  Website Diemenvoorelkaar.nl gelanceerd: online marktplaats voor vrijwilligers- en burenhulp. Op deze lokale online marktplaats voor vrijwilligerswerk en burenhulp moet iedereen die hulp kan gebruiken en iedereen die hulp wil bieden in Diemen elkaar makkelijker kunnen vinden. De website werd gelanceerd tijdens de tweede Wmo-conferentie in Diemen, waar ruim 100 vertegenwoordigers aanwezig waren van allerlei organisaties die te maken hebben met Wmo. Lees hier meer.  7 tips om ouders en jongeren te betrekken bij jeugdhulpbeleid. Ervaringen uit de regio Holland Rijnland Hoe geef je jongeren en hun ouders een stem? Zowel binnen hun eigen hulpverleningsproces, in de organisatie als tijdens de decentralisatie? In de regio Holland Rijnland sloegen gemeenten de handen ineen met instellingen uit de jeugdhulp om jongeren en ouders te betrekken bij de transitie. De ervaringen die zijn opgedaan zijn tijdens de fase van transformatie nog altijd nuttig. Daarom zeven tips die u in uw gemeente of regio kunt gebruiken om cliëntparticipatie in de jeugdhulp beter vorm te geven. Lees hier meer. Nieuwe website Wmo raad Borne www.wmoraadborne.nl Wmo Raad Woensdrecht sluit tournee langs de Woensdrechtse kernen af met een informatiebijeenkomst  Bij elke bijeenkomst (door de Wmo-adviesraad 'inspiratietafel' genoemd) waren telkens rond de vijftig bezoekers. Christ de Weert, voorzitter van de adviesraad, is tevreden. 'Vooral de diversiteit van de aanwezigen doet mij deugd.' De bijeenkomsten waren bedoeld om te luisteren wat er bij de mensen leeft. 'Maar ook om ze te inspireren elkaar te helpen en initiatieven naar boven te krijgen. Lees hier meer.  Gemeente Apeldoorn Hoe kun je de lokale democratie versterken en vernieuwen: Duizend burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren, inwoners, werkgevers en ‘denkers’ gingen op 1 juni 2015 in Apeldoorn met elkaar in gesprek over de lokale democratie tijdens de D1000. Kijk naar dit inspirerende filmpje. Ter inspiratie voor leden van Participatieraden en Wmo adviesraden Het boek “Wijsheid in pacht” van Anne Pastors: Wijsheid In Pacht geeft op een erg treffende en inzichtelijke manier aan hoe de systeem- en de leefwereld werken, en hoe ze tegenover elkaar kunnen staan. Nog belangrijker is dat het boek aangeeft hoe het anders kan. Ziewww.annepastors.nl Rotterdam start publiekscampagne tegen eenzaamheid (bron Stimulansz) Met een flashmob uitgevoerd voor de Markthal door honderd dansers op een speciaal geschreven lied over eenzaamheid is de gemeente Rotterdam gestart met de publiekscampagne ‘Laat me niet alleen’. Met deze campagne wil de gemeente het eenzaamheidsprobleem bij ouderen onder de aandacht brengen van een breed publiek en Rotterdammers oproepen meer naar elkaar om te kijken. Parallel aan de campagne gaat de gebiedsgerichte eenzaamheidsaanpak van start in zeven wijken waar het meest sociaal isolement onder ouderen voorkomt. Na de zomer start de eenzaamheidsaanpak in de overige vijftien wijken.    

AGENDA 2015

Klik hier voor het actuele overzicht We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken.   
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam