Nieuwsbrief 58 menu

Geachte lezer, Inmiddels is het 2017 en staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Op veel plaatsen is het nog onrustig in het sociaal domein en de veranderingen zijn nog in volle gang. Aandacht voor het sociaal domein als verkiezingsthema is echt nodig. Belangrijk om de verkiezingsprogramma’s op dit gebied goed te volgen want de onderwerpen in het sociaal domein vormen belangrijke thema’s in aanloop naar de verkiezingen. Waar mogelijk informeren we u de komende tijd over de verkiezingsprogramma’s op dit gebied. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl NIEUWS VAN DE KOEPEL NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIAAL DOMEIN
 • Vertrekkende voorzitters Noten en Stuurman evalueren decentralisaties  Lees verder >>
 • Tweede Kamer: ‘blijf sociaal domein volgen met onafhankelijke partij’  Lees verder >>
 • Van vier wetten naar één gezins-pgb  Lees verder >>
 • Bureaucratie en diffuse financiering verstikken transitie  Lees verder >>
 • 'Het keukentafelgesprek...een jaar later' Lees verder >>
 • Nabij is Beter II: Pieter Hilhorst en Jos van der Lans over de beloften van de decentralisatie  Lees verder >>
 • Het verband tussen de Omgevingswet en Sociaal Domein (Sociaal Web)  Lees verder >>
 • Kennis over de Omgevingswet  Lees verder >>
 • Weigering PGB onterecht als uitwonend kind mantelzorg weigert  Lees verder >>
 • 2017: 10 trends voor woningmarkt en leefomgeving  Lees verder >>
WMO JEUGDZORG WET LANGDURIGE ZORG
 • KansPlus noemt schuiven met Wlz-geld 'onaanvaardbaar'  Lees verder >>
PARTICIPATIEWET OVERIG NIEUWS VOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND AGENDA 2017 We kunnen helaas niet altijd voorkomen dat nieuws soms, op het moment dat u de Nieuwsbrief van de Koepel leest, door de feiten is ingehaald. Voor de zekerheid kunt u de genoemde bron of weblink even checken voor de laatste stand van zaken. Googlen op een genoemd thema of onderwerp verschaft ook altijd snel inzicht in de laatste stand van zaken. 
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam