Nieuwsbrief 61

Geachte lezer, De zomervakanties staan inmiddels voor de deur. Het is een vraagteken of een nieuwe regering zich snel aandient... En als dat zo is wat betekent dat voor het sociaal domein. Er speelt van alles en op diverse plaatsen in het land worden gemeenten geconfronteerd met forse tekorten als gevolg van de decentralisaties. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 mei jl. werden 4 nieuwe bestuursleden van de Koepel geïnstalleerd en namen we afscheid van enkele zittende bestuursleden. Ook werden 9 adviesraden geïntroduceerd als nieuw lid van de Koepel: momenteel telt de Koepel 242 leden op 388 gemeenten.  Het voorstel tijdens de ALV om de contributie te verhogen naar € 500 per jaar, heeft de steun van de leden, mits er, als dat nodig is, ondersteuning vanuit de Koepel wordt geboden richting de gemeenten om hiervoor het budget beschikbaar te stellen. Deze plannen worden door het bestuur ontwikkeld en tijdens de najaars ALV op 5 oktober in Den Haag gepresenteerd De ALV zal hierover stemmen op 5 oktober aanstaande. Voor VWS is een hogere bijdrage van de leden c.q. de gemeenten vanzelfsprekend en zelfs een voorwaarde om verlenging van subsidie aan de Koepel te overwegen. De gesprekken met VWS over subsidieverlenging na 2017 zijn in volle gang. We houden u op de hoogte. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

NIEUWS OVER DE TRANSFORMATIE IN HET SOCIAAL DOMEIN

WMO

  • Tweede Kamer dringt aan op stappenplan cliëntondersteuning Lees verder >> 
  • ‘Cliëntondersteuning nu eindelijk echt goed regelen’ Lees verder >> 
  • Uitvoering VN-verdrag: Plan van aanpak is klaar Lees verder >> 
  • GGZ in de wijk, hoe bied je een welkome plek voor iedereen?’ Lees verder >> 
  • VN-verdrag lokaal: vraag en antwoord  (Iederin april 2017) Voor lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden Lees verder >> 
  • Wie langdurige zorg zoekt, raakt snel de weg kwijt Lees verder >> 
  • Nieuwe Raadgever over mantelzorg Lees verder >> 
  • In hoeverre besteedt u als gemeente aandacht aan mantelzorgondersteuning? Lees verder >>   

JEUGD

PARTICIPATIEWET

OVERIG NIEUWS

VOORBEELDEN EN SIGNALEN UIT HET LAND

Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam