Nieuwsflits Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO)

Zeer binnenkort gaat uw gemeente aan de slag met het in de Wmo2015 verplichte Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO). Dit is de vervanging van het u bekende Klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Achtergrond van het onderzoek: Wmo2015 verplicht gemeenten het Cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. VWS wil weten wat de ervaringen van cliënten zijn m.b.t. het doel van de Wmo; namelijk het bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie. Dit PDF document geeft meer informatie over het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO). Gaat u zo spoedig mogelijk met uw gemeente in gesprek over dit onderzoek.
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam