Nieuwsflits Huishoudelijke Hulp (sept. 2016)

Ook na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 18 mei 2016 bestaat er in praktijk nog steeds onduidelijkheid over het uitvoeren van Huishoudelijke Hulp (HH) binnen de Wmo2015. Er zijn gemeenten die HH conform de wetgeving hebben uitgevoerd. Er zijn ook gemeenten die op basis van deze uitspraak hun beleid moeten aanpassen en daarvoor maatregelen nemen. Desondanks blijven sommige gemeenten bij het standpunt dat zij hun beleid conform de wet uitvoeren. Een aantal van onze leden heeft hierover verschil van mening met de gemeente.

Wij hebben onze juridisch adviseur gevraagd om zo kort en helder mogelijk te formuleren hoe de Huishoudelijke Hulp volgens de Wmo2015 moet worden uitgevoerd. Wij hopen u hiermee te ondersteunen op dit onderwerp.