Nieuwsflits: Meer contact met Koepel Adviesraden Sociaal Domein?

Tijdens de ledenraadplegingen eerder dit jaar hebben onze leden duidelijk aangegeven graag meer contact te hebben met hun Koepel. Dit zou betekenen dat het bureau met haar beperkte bezetting van 1,5 FTE vaker het land in moet en vaker op bezoek bij de adviesraden in de verschillende regio’s. Gezien het activiteitenplan 2016-2017 is er te weinig ruimte (lees: geld / uren) om vaker het land in te trekken. Daarom hebben we nagedacht over andere manieren om toch meer direct contact te hebben met onze leden en om leden makkelijker met elkaar in contact te brengen. Lees hier het complete aanbod (alleen voor leden). Op het afgeschermde deel (na uw inlog) treft u het aanbod onder de kop: Bijeenkomsten van de Koepel in het land
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam