Noodkreet: goede basis is ook van belang voor verwarde personen

De zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag kan en moet beter. Er is een nóg grotere inzet van alle partijen nodig. Dat is de belangrijkste conclusie uit de slotreportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Edo Paardekooper Overman overhandigde namens de cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (Werkplaats COMO) een noodkreet aan Liesbeth Spies, tot op dat moment voorzitter van het Aanjaagteam: ‘Voor ieder mens is het van belang dat eerst de basis aanwezig is. Dat is een dak boven je hoofd en een inkomen om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Als dat niet is geregeld, dan is er geen fundament om überhaupt iets op te bouwen.’ Lees hier meer.  
Nieuwsbrief nummer
Geachte lezer, Met een ALV en een mooie 5e Hannie van Leeuwen-Lezing achter de rug stevenen we af op de laatste weken van het jaar. En zoals altijd is er weer veel te melden over het sociaal domein. Na alle ophef over de overschotten van zorggelden in de gemeenten, dienen de Tweede Kamerverkiezingen zich al weer aan. In maart van het komende jaar is het weer zover. Vooralsnog lijkt de onvrede over de zorg in Nederland hét verkiezingsthema. Net hebben we de gevolgen voor zorg en welzijn van de miljoenennota tot ons kunnen nemen en nu volgen alle partijstandpunten op dit gebied elkaar in ras tempo op. De komende maanden zal de zorg een belangrijk thema zijn in aanloop naar de verkiezingen en volgen er uiteraard analyses van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Het bureau van de Koepel is gesloten van 16 december t/m 2 januari 2017. 
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam