Noodkreet: goede basis is ook van belang voor verwarde personen

De zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag kan en moet beter. Er is een nóg grotere inzet van alle partijen nodig. Dat is de belangrijkste conclusie uit de slotreportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Edo Paardekooper Overman overhandigde namens de cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (Werkplaats COMO) een noodkreet aan Liesbeth Spies, tot op dat moment voorzitter van het Aanjaagteam: ‘Voor ieder mens is het van belang dat eerst de basis aanwezig is. Dat is een dak boven je hoofd en een inkomen om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Als dat niet is geregeld, dan is er geen fundament om überhaupt iets op te bouwen.’ Lees hier meer.