Ombudsman start onderzoek naar toegang tot zorg in sociaal domein “van kastje naar de muur”

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de toegang tot zorg binnen het sociaal domein. Nog steeds ontvangt de ombudsman klachten van mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd door instanties. Al tijdens eerder onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein, "Terug aan tafel, samen de klacht oplossen"(1) van maart 2017, constateerde de Nationale ombudsman dat het voor burgers niet altijd duidelijk is onder welke regeling hun zorg- of hulpvraag valt. Vooral als er sprake is van multi-problematiek en aanspraak gemaakt moet worden op voorzieningen vanuit verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Er ontstaat vaak verschil van mening tussen instanties over de vraag wie verantwoordelijk is voor de zorg die iemand nodig heeft. Met als gevolg dat iemand van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam