Op 21 maart 2018 kiezen wij onze nieuwe gemeenteraden

06 november 2017

Dat is hét moment om aandacht te vragen voor de positie van inwoners m.b.t. zeggenschap, zelfredzaamheid en participatie. Gaat uw gemeente serieus aan de slag met levensbrede onafhankelijke cliëntondersteuning? Ontwikkelt uw gemeente beleid op burgerinitiatieven? Gaat uw gemeente actief aan de slag met armoede en schulden en maakt uw gemeente werk van de inclusieve samenleving? Er zijn veel belangrijke onderwerpen waarover u nu de dialoog kunt aangaan met uw lokale politici. In onderstaand document treft u een overzicht waarmee wij u informeren en inspireren.