Overheden kunnen nog veel leren van burgerinitiatieven

02 april 2018

De rol van overheden in het verwezenlijken van Friese burgerinitiatieven is in beeld gebracht. Het Friese onderzoeks- en adviesbureau Partoer heeft in opdracht van de provincie Fryslân een uitgave geschreven over ‘Burgerinitiatieven en overheden’. Volgens onderzoeker Sjoerd IJdema kan geconcludeerd worden dat overheden nog veel kunnen leren van burgerinitiatieven. Het boekje (zie link hieronder) werd donderdagavond 22 maart in het provinciehuis in Leeuwarden gepresenteerd aan Statenleden en initiatiefnemers van burgerinitiatieven. Meer lezen en rapport downloaden >>>