Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

Sociale partners hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er 100.000 extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap, de zogenaamde banenafspraak. In de participatiewet is geregeld dat de sector overheid (overheid- en onderwijswerkgevers) 25.000 extra banen realiseert.  Het is overheidswerkgevers echter nog niet gelukt om volledig te voldoen aan de banenafspraak. Het kabinet heeft daarom besloten om de quotumregeling in werking te stellen. Het kabinet is teleurgesteld in de resultaten, maar toont ook begrip voor de zwaardere opgave waar overheidswerkgevers voor staan omdat zij naar verhouding meer banen moeten creëren dan marktwerkgevers in een kortere tijd. Lees hier meer.   
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam